Finland stärker sin position på batteriklustermarknaden – fabriken i Kotka får en internationell partner

Batterimaterialfabriken som enligt planerna ska byggas i Kotka tar ett stort steg framåt när Finlands Malmförädling Ab ingår partnerskap med det kinesiska bolaget Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. Partnerna fortsätter sitt samarbete för att genomföra projektet.

“Vi välkomnar varmt batterimaterialfabriken till vår stad och Finland. Kotka erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för det planerade projektet som bidrar till hållbar utveckling. Kotka stad förbinder sig starkt till att stödja projektets genomförande med en stor satsning från hela stadskoncernen”, säger Kotkas stadsdirektör Esa Sirviö. 

Industrin kring att utveckla batterikluster och den elektrifiering den medför är en central del av EU:s strategi att nå sina klimatmål. Nyheten stärker Finlands och Kotka-Fredrikshamn-regionens position på den internationella batteriklustermarknaden och är ett bevis på att Finlands batteristrategi och arbetet som utförts av bland annat Finlands Malmförädling Ab och Business Finland har varit fruktsamt. På sommaren offentliggjordes den internationella partnern för batterimaterialfabriken i Fredrikshamn, det kinesiska teknologibolaget CNGR Advanced Material Co., Ltd. Projektet i Fredrikshamn fortsätter enligt planerna.

”Projekten i Kotka och Fredrikshamn stöder på ett utmärkt sätt de mål vi lagt upp i Finlands batteristrategi och visar att vi har bra möjligheter att på bred front i Finland utveckla hela värdekedjans alla delområden”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Projekten kring batterimaterialfabrikerna i Kotka-Fredrikshamn-regionen är de största i Finland, och enligt uppskattningar kommer fabrikerna efter driftsättning initialt att sysselsätta sammanlagt 400 personer. Projektens effekt på den regionala ekonomin kommer dock att synas som en direkt multiplikatoreffekt på produktion och konsumtion, vilket kommer att återspeglas i flera olika sektorer.

Batteriklustret i Kotka-Fredrikshamn-regionen utvecklas med hjälp av Power Coast-konceptet

Kotka-Fredrikshamn-regionen är starkt engagerad i arbetet kring Finlands batteristrategi och utvecklandet av det egna Power Coast-konceptet. Målet är att kommunicera om regionens konkurrenskraft till internationella aktörer och på så sätt få in nya investeringar i Finlands batterikluster.

“Företagens intresse för stora industritomter har ökat”, berättar David Lindström, verkställande direktör för Kotka-Fredrikshamn-regionens utvecklingsbolag Cursor. Regionen är känd för sin starka industriella kompetens, och inom regionen förbereds områden och infrastruktur som möjliggör placeringen och utvidgandet av en konkurrenskraftig och hållbar batteriindustri.

Kotka-Fredrikshamn-regionen utvecklar det nya batteriklustret också genom att satsa på kompetensutveckling. Det omfattande utbildningsutbudet vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola och Södra Kymmenedalens yrkesinstitut svarar på batteribranschens krav, och helheten stöds ytterligare av professuren för energilagring vid LUT-universitetet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet, som är baserad i Kotka.

Tilläggsuppgifter
Esa Sirviö, stadsdirektör, Kotka stad
Tel. +358 40 097 5211
Markku Hannonen, direktör för stadsplanering, Kotka stad
Tel. +358 40 076 0284
David Lindström, verkställande direktör, Kotka-Fredrikshamns regionens utvecklingsbolag Cursor Ab
Tel. +358 40 190 2501