Kotkan-Haminan seudun asuntomarkkinoilla on haasteiden lisäksi monia mahdollisuuksia

Kotkan-Haminan seudun asuntomarkkinoiden tilannetta sekä asumisen kehittämisen mahdollisuuksia kuvaava selvitys on valmistunut. Selvitys tehtiin syksyn 2020 aikana ja siinä analysoitiin tilastoja, haastateltiin asumisen toimijoita sekä tehtiin kyselyt niin seudun sisällä kuin seudun ulkopuolelle. Selvityksen teetti Kotkan-Haminan seudun kuntien sekä Cursor Oy:n yhteinen kaupunkiseutusuunnittelutyöryhmä ja konsulttina siinä oli aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Oy.

  • Seudulla on toteutettu aiempaa vähemmän asuntorakennushankkeita. Suuret rakennusliikkeet ovat siirtyneet kasvukeskuksiin, ja valtion rahoittamaa asuntotuotantoa on käynnistynyt vähän, kertoo selvityksen taustoja ryhmän puheenjohtaja, Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen. – Kunnissa ollaan huolissaan asuntotarjonnan kapenemisesta. Asukaspuolelta kantautuu viestiä laadukkaiden vaihtoehtojen tarpeesta. Asuminen on seudullamme erityisen edullista ja ympäristö viihtyisää, silti asukasmäärä laskee. Halusimme ymmärtää paremmin, mikä on seudun asuntomarkkinan todellinen tilanne, ja mitä meidän tulisi tehdä toisin, Hannonen jatkaa. Nyt valmistunut selvitys toi merkittävän paketin aineistoa asian ymmärtämiseen, ja se myös osoittaa monia hyviä kehittämisen mahdollisuuksia.

Potentiaalisia seudulla muuttajia on useampaa ryhmää

  • Suomen asuntomarkkinoilla liikkuu tällä hetkellä kolme potentiaalista ryhmää, kertoo MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen.  – Ensimmäinen ryhmä on ytimiin hakeutuvat ryhmät, joita ovat ikäihmiset ja opiskelijat, toiseksi keskustojen liepeille asettuvat lapsiperheet.
  • Kolmas – ja koronavuonna yhä kasvaneempi ryhmä – ovat perheet, jotka etsivät väljempää maaseutumaista asumista ja harrastamiselle tilaa, Antikainen jatkaa. – Tässä viimeksi mainitussa ryhmässä on myös niin sanotun kevytasumisen kokeilijoita ja vakinaistuvia vapaa-ajan asujia.
  • Selvitys tuo esille, kuinka seudun vuokra-asumiselta peräänkuulutetaan laatua ja väljyyttä. Alle kolmenkymmenen neliön asuntoihin ei juurikaan haluta, Antikainen nostaa muutamiksi huomioiksi.

Monipaikkaisuuden ja etätyön vahvistumisen trendi nostaa Kotkan-Haminan seudun kiinnostavuutta erityisesti pääkaupunkiseutulaisten perheiden näkökulmasta, jotka vertailevat sijaintipäätöksiä pohtiessaan Kotkan-Haminan seutua etenkin Porvoon ja Kouvolan seutuihin. Asumisen ratkaisuissa painottuu nyt myös työtilojen toimivuus.

  • Selvityksen osana pääkaupunkiseudulle suunnattu kysely toi varsin positiivisia tuloksia mielikuvista Kotkan-Haminan seudusta alueena, kertoo puolesatan kaupunkiseutusuunnittelutyöryhmän koordinaattorina toimiva Cursor Oy:n asiantuntija Esa Partanen.  – Merkittävää on myös havaita, että kyselyyn vastanneista noin kolmannes vastasi, että voisivat muuttaa Kotkan-Haminan seudulle.

Mahdollisuuksia asumisen kehittämiselle tuovat esimerkiksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamkin Kotkan kampuksen muutto keskustan kupeen Kantasatamaan, joka toimii etenkin Kotkassa sysäyksenä asuntorakentamiselle ja palveluiden kysynnälle.

Selvityksen tuloksia sekä teeman jatkotoimia käsitellään etätilaisuudessa 9.12.2020, joka suunnattu seudun kiinteistövälittäjille, rakennusliikkeille, asumisen kehittämisessä mukana oleville. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Cursor Oy:n verkkosivuilla.

Tiivistelmä selvityksen tuloksista: Kotkan-Haminan seudun asuntomarkkinat ja asumisen kehittäminen – MDI Oy , 23.11.2020

Lisätietoja:
Kaupunkiseutusuunnittelutyöryhmän koordinaattori:
Esa Partanen, Cursor Oy
esa.partanen@cursor.fi
+358 40 1902565