Yrittäjän tukena seudulla

Yrittäjäverkostot ja yrityspalvelut

Yritystoimintasi tukena seudulla toimii laaja elinekinoelämän ja yrityspalveluiden verkosto. Ohessa tietoa yhteistyökumppaneistamme.

Kymen Yrittäjät

Kymen Yrittäjien tehtävä on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita Kymenlaakson alueella. Kymen Yrittäjät on yksi keskusjärjestö Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä, jonka alueella toimii kymmenen paikallisyhdistystä. Olemme toimineet pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvojana ja tiedonvälittäjänä Kymenlaaksossa jo kahdeksan vuosikymmentä.

Haminan Yrittäjät
Kotkan Yrittäjät
Loviisan Yrittäjät
Pyhtään Yrittäjät
Virolahti-Miehikkälän Yrittäjät

Kymenlaakson yrittäjänaiset

Kymenlaakson Yrittäjänaiset on edunvalvontajärjestö, joka auttaa naisyrittäjiä verkostoitumaan ja luomaan uusia suhteita kehittääkseen yritystoimintaansa. Yhdistykseemme kuuluu jo yli 100 jäsentä Kotkan, Pyhtään, Haminan sekä Kouvolan alueelta.

Kymenlaakson kauppakamari

Kauppakamarit ovat yritysten ja liike-elämän etujärjestöjä, joiden tavoitteena on valvoa elinkeinoelämän yhteisiä etuja ja toimia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Kotkan Kauppatie ry

Kotkan Kauppatie kehittää Kotkan kaupunkikeskustojen ja kaupallisten keskusten elinvoimaa, vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestämme keskustoja elävöittäviä tapahtumia, joista suurimpia ovat Kotka Lifestyle, Puotipäivät ja Joulun Avajaiset. Vuodesta 2020 alkaen Kotkan Kauppatie valitsee vuosittain Kotkan Keskustatekokilpailun voittajan. Hallinnoimme Kotkan toreja ja torilavoja, sekä järjestämme kuukausimarkkinoita.

Ekami Consulting Oy

Ekami Consulting tarjoaa ratkaisuja osaamisen kehittämiseen. Palvelemme erityisesti yritysrajapintaa ja ensisijaisesti oppisopimusväylästä kiinnostuneita henkilöitä. Haluamme päästä yritysyhteistyössä kumppanuuteen, josta kummallekin osapuolelle syntyy lisäarvoa ja kilpailukyky paranee. Ekami Consulting Oy (Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy) on Ekamin tytäryhtiö Kotkassa.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä – Ekami

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä on Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden vuonna 2005 perustama kuntayhtymä.

Tehtävämme on kouluttaa ammattiosaajia seudun elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeisiin. Vastaamme omistajakuntien puolesta ammatillisen koulutuksen järjestämisestä sekä Rannikkopajat-yksikön toimesta nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön järjestämisestä Etelä-Kymenlaakson alueella.

XAMK – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulu tarjoaa yli 70 tutkintokoulutusta joustavasti oman suunnitelman mukaan, osan kokonaan verkossa. Tutkintokoulutuksen lisäksi Xamkissa on Suomen laajin avoin AMK-tarjonta, uudentyyppisiä mikrokursseja ja runsaasti muuta täydennyskoulutusta. Kampuksemme sijaitsevat Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on myös Suomen laajin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI).