VIP&KO - Connecting Kotka by sea routes & improving safety and border crossing customer experience of future passenger lines

Hankkeen tarkoituksena on saaristoristeilyjen mahdollistaminen uusien saaristolaivareittien avulla Kaakkois-Suomessa. Tavoitteena on kartoittaa ja luoda edellytyksiä saaristoristeily toiminnalle kaakkoisrannikolla sekä suunnitella uusia reittejä ja risteilykonsepteja vastaamaan kasvaneeseen matkailukysyntään.

Hankkeen toimenpiteet parantavat alueen ja saariston saavutettavuutta.  Hanke luo uutta kysyntää edistämällä matkailukohteiden ja niiden palveluiden saavutettavuutta ja rannikkoalueen vetovoimaa. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä seudun kilpailukyvyn kasvattamiseksi/parantamiseksi saaristoristeilykohteena kansallisesti ja kansainvälisesti sekä tukea saaristoristeilyliikenne toiminnan jalkautumista alueelle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailijat ja paikalliset, jotka hyötyvät uudesta saaristolaivaliikennereitistä, matkanjärjestäjät ja matkailutoimialan yritykset.

Hankkeen tarjoamiin palveluihin kohderyhmille kuuluvat saaristoristeilypalvelujen ja -tuotteiden kehitys, markkinointi ja viestintä.