Sustainable Energy Storage

Energiavarastointiklusteri Kymenlaaksoon

Sustainable Energy Storage -hanke vastaa maakunnallisiin strategisiin kehittämistarpeisiin tukemalla uuden TKI-toimintaan keskittyvän, kansainvälisen tason tutkimusyksikön sijoittumista Kymenlaaksoon. Hankkeen avulla Kymenlaaksoon saadaan luonnonvarojen kestävyyttä edistäviä teknologisia innovaatioita, uusia vihreän energian, energian hyötykäytön ja energiavarastoinnin teknologioita, jotka tukevat myös alueen elinkeinorakenteen kestävää uudistumista.

Hankkeen tavoitteet:
1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja teknologiseen muutokseen valmistaminen energiavarastoinnin tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymän avulla.
2. Seudulle rakentuvan kansainvälisen energiavarastointiklusterin ja yritysverkoston vahvistaminen uusilla yrityksillä ja tutkimusyksiköillä.
3. Hanke tukee yritysten omaa tki-toimintaa, etsii uusia ratkaisuja energiavarastointiin, yritysten yhteistyöhön sekä auttaa alueen innovatiivisia yrityksiä hyödyntämään uutta EU:n Innovation Fund -rahoitusta. Hanke lisää kansainvälisten toimijoiden kiinnostusta olla mukana seudun energiasektorin kehittämisessä.


Hankkeen varsinaiset kohderyhmänä ovat Kymenlaakson teknologia-, logistiikka- ja energia-alojen yritykset sekä
tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Välillisinä kohderyhminä ovat Kymenlaakson muut energiaintensiiviset yritykset,
alueelle potentiaalisesti sijoittuvat yritykset, jotka liittyvät energiavarastointiin tai merkittäviin ylijäämäenergiamääriin,
sekä alueen kunnat ja kaupungit, jotka hyötyvät uusista teknologiaratkaisuista.