Siikakosken koskipuisto

Siikakosken koskipuisto

Kotka on suomen puistopääkaupunki. Puistot ovat merkittävä osa Kotkan kaupunkia. Etenkin vesiaiheiset puistot ovat niittäneet niin kansallista kuin kansainvälistäkin mainetta. Siikakosken Koskipuisto on looginen jatko vesiaiheisille puistoille. Siellä Kymijoki virtaa vapaana ja kosket kuohuvat muodostaen upeat maisemat. Paikka on paikallisten suosima ulkoilualue, jonka vetovoimaa halutaan kasvattaa entisestään. Tavoitteissa ei ole perinteinen puisto, vaan toteutuksessa huomioidaan toiminnallisuus kehittäen alueen vetovoimatekijöitä kuten uimarantoja, historiaa ja jokialueen kalastusmahdollisuuksia puistomaisia osuuksia unohtamatta.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Aikaansaada kiinnostava puistokohde, joka lisää Kotkan matkailullista vetovoimaa
  • Luoda edellytykset puistoihin tai kalastukseen liittyvien elinkeinojen kehittymiselle
  • Kasvattaa Suomen puistopääkaupungin ja Kotkan kansallisen kaupunkipuiston imagoa ja saada alue entistä
    laajemman käyttäjäkunnan tietoisuuteen
  • Kohentaa paikallisten ihmisten virkistäytymismahdollisuuksia
  • Ehkäistä herkän luontoalueen kulumista ohjaamalla käyttäjät kunnostetuille urille ja uusimalla rakenteita

Kohderyhmänä ovat matkailijat ja paikallinen väestö.

Hankkeessa Cursor tuottaa kaupungille hallinnointipalveluita.