Raw Gamebusiness to Kymenlaakso - Raakapeli

Hankkeen tavoitteena on houkutella seudulle uusia peli- ja muita skaalautuvan ICT-toimialan yhtiöitä tai olemassa olevien peliyhtiöiden kehitysstudioita seudun ulkopuolelta. Toimenpiteisiin kuuluu sijoittuvien yritysten päätöksentekoa helpottavien toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä seudullisten palveluja tarjoavien yhtiöiden ja seudun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Tavoitteet:

  • Pelistudioiden ja skaalautuvien ICT yritysten perustaminen osaksi klusteria (esim. tytäryhtiöt)
  • Rekrytointipalvelut (perustettuihin pelistudioihin)
  • Yritysrahoitusjärjestelyt (yksityinen ja julkinen)
  • Kansainvälisten osaajien houkutteleminen esim. vaihto-ohjelmien avulla
  • Hautomo- ja kiihdyttämöpalvelu sekä muut kiinteistöpalvelut
  • Osaajien houkutteluun seudulle tarvittavat palvelut, niiden määrittely, kehittäminen ja pilotointi