Level up, Ruotsinsalmi 2020!

Ruotsinsalmi esille matkailussa

Level Up, Ruotsinsalmi 2020! -hanke vastaa tarpeeseen kehittää Kotkan-Haminan seudulle ja Kymenlaaksoon uusia kulttuuri- ja elämysmatkailutuotteita. Palveluja kehitetään valitun Ruotsinsalmi -teeman mukaisesti. Hankkeen teemaksi valikoitui Ruotsinsalmi, koska vuonna 2020 avataan Merikeskus Vellamossa Ruotsinsalmen 2. meritaistelua esittelevä näyttely, joka tarjoaa ennen kokemattoman elämyksen suurvaltojen taistelusta. Näkökulma on samaan aikaan globaali ja paikallinen. Näyttelyä varten tehty laaja tutkimustyö tarjoaa pohjan tuotteistukselle.

Hankkeen tavoitteena on

  1. Matkailu- ja kulttuuritoimijoille suunnatulla kiihdytysohjelmalla parantaa kulttuuri- ja matkailutoimijoiden liiketoimintaosaamista ja toiminnan kannattavuutta
  2. Kehittää Kymenlaaksoon uusia, aitoihin historiallisiin tarinoihin perustuvia palveluja ja tuotteita sekä parantaa olemassa olevien palvelujen laatua.
  3. Saada uusia palvelu- ja matkailualan yrityksiä ja osaajia seudulle
  4. Kasvattaa matkailijamääriä Kymenlaaksossa
  5. Koota sisältöpankki seudun tarinoista tuotteistuksen pohjaksi.
  6. Vahvistaa hajanaisen toimijakentän yhteistyötä, joka jatkossa hyödyttää myös muiden teema- ja juhlavuosien toteutusta Kymenlaaksossa.

Kohderyhmänä ovat Seudun matkailu ja kulttuurin toimijat, matkailijat ja paikallinen väestö.

Hankkeen tarjoamat palvelut:

  1. Yrityksille suunnattu LevelUp toiminta
  2. Ruotsinsalmen teemavuoden markkinointi
  3. Ruotsinsalmi teemaisen materiaalipankin teko tuotteistuksen tueksi

Materiaalipankki: https://www.visitkotkahamina.fi/ruotsinsalmi-materiaalipankki