Game Brewery

Hankkeessa kehitetään Suomen pelialan osaamista, yritystoimintaa, markkinointia sekä hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa maakuntien välisenä laajamittaisena yhteistyönä.

Tavoitteet:

  • kehittää hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa
  • jakaa hyviä käytäntöjä eri kehittäjien ja sidosryhmien välillä
  • kartoittaa ja kontaktoida pelialan yrityksille soveltuvia kansainvälisiä ja kotimaisia julkisia ja yksityisiä rahoitusinstrumentteja
  • luoda viitekehys, jossa myös rahoitukseen liittyvä neuvonta on saatavissa yritysten käyttöön
  • kehittää yrityslähtöisesti pelialan osaamista huomioiden eri kehitysvaiheissa olevien yritysten ja tiimien tarpeet
  • markkinoida pelialan yhteisöä, siihen kuuluvia yrityksiä ja tiimejä sekä muita sidosryhmiä tai organisaatioita