Digitaalinen tuotannon uudistaminen

Hankkeen tavoitteena on teknologiateollisuusyritysten tuotannon joustavuuden ja tehokkuuden lisääminen tuotevalmistuksessa osana toimitusketjua. Kärkenä on kunnossapidon varaosaliiketoiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa prosessien nopeutumista, muutosten nopeaa suorittamista ja kokonaishallinnan parantamista digitalisaation ja älylogistiikan avulla. Hanke rakentaa palveluketjuja sekä kiihdyttää yritysten sujuvaa siirtymistä digitaaliseen tuotantoon. Hankkeen keskeinen hyöty yrityksille on konkreettisesti vahvennettu käsitys digitalisaation mahdollisuuksista oman yrityksen tuottavuuden parantamisessa.

Kohderyhmät: Yritykset

Kohderyhmille tuotetut palvelut:

– Työvoimaa metalliin -kampanja – tammikuussa 2019 – Teollisuuden tuotevalmistusliiketoiminnan digitalisointi, teemoina esim. seisokkien hallinta, ennakointi ja energian säästö tuotantolaitteiden käyttöä tehostamalla. – Lähtötilanneselvitykset yritysten digitalisaatio-osaamisesta ja -valmiuksista. – Konkreettiset pilotoinnit yrityksissä valituista kehittämiskohteista. – Toteutetaan pienimuotoiset toiminnan pilotointia tukevat laitehankinnat. – Toteutetaan hackathon(eja) kumppaniyritysten määrittelemällä tavoitteella ja heidän avaamansa dataan tukeutuen.

Hankkeen osatoteuttajat: Ekami, Xamk