Business Mooring3

Tukea sijoittumiseen ja investointeihin

Kotkan ja Haminan satamien yhdistyminen ja puunjalostusteollisuuden järjestelyt mahdollistavat teollisen toiminnan lisäämisen satama-alueilla ja niiden läheisyydessä. HaminaKotkan satamien  sijainti Itämeren piirissä Venäjän rajan tuntumassa mahdollistaa monimuotoiselle  tuotantotoiminnalle  merkittäviä etuja.

Kohderyhmät: Yritykset

Kohderyhmille tuotetut palvelut:

– Sijoittumisen ja investointien tuki seudun satamaympäristöissä toimiville ja sijoittuville yrityksille.