30 Miles

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen veneilymatkailua sekä kehittää houkutteleva purjehdusreitti Itäisellä Suomenlahdella.

Projekti perustuu aikaisemman Viron ja Suomen välisen 30MILES -projektin tuloksiin ja laajentaa purjehdusreittejä Suomesta ja Virosta. Projektiin kuuluu mm. piensatamapalvelujen ja turvallisuuden kehittämistä, veneilymatkailun edistämistä ja erilaisten tutkimusten toteuttamista. Hankkeen avulla analysoidaan eroja satamapalveluverkostoissa ja luodaan samanlainen kategorisointisysteemi saadakseen satamapalveluja hyvin esille kansainvälisille veneilijöille. Hankkeessa parannetaan satamainfraa kahdessa eri kohteessa ja markkinoidaan seutua veneilydestinaationa Suomessa. Hankkeen avulla parannetaan satamien turvallisuutta ja tiedon saavutettavuutta sekä edistetään yhteistyötä palvelusatamien toimijoiden ja sidosryhmien kesken ja houkutellaan/tehdään yhteistyötä veneilytapahtumien kanssa. Hankkeella luodaan edellytyksillä uusille investoinnille kehittämällä satamaliiketoimintamallia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat veneilijät, yrittäjät, matkailijat, media ja paikalliset sidosryhmät.

Palvelut:

  1. Satamainfran parantaminen
  2. Satamaluokittelun yhtenäistäminen
  3. Vierassatamamallin kehittäminen
  4. Verkoston kehittäminen
  5. Veneilydestinaation markkinointi