Tuo yrityksesi mukaan Vihreään loikkaan

Vuoden 2024 alusta EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive eli kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) on velvoittanut kaikkia suuria pörssiyhtiöitä raportoimaan vastuullisuudestaan uuden standardin mukaisesti vuosikertomuksessaan. Tämän jälkeen direktiivi etenee vaiheittain koskemaan myös muita pienempiä yrityksiä, vuoden 2026 alusta listattuja pk-yrityksiä. Kestävyysraportoinnin vaikutukset tulevat ulottumaan myös pienempiin yrityksiin, jos ne toimivat CSRD-standardin vaikutuspiirissä olevien suurten yritysten hankintaketjuissa.

Yksi osuus vastuullisuusraportointia on yrityksen hiilijalanjäljen määrittäminen. Kun suuremmat yritykset joutuvat laskemaan ja raportoimaan hiilijalanjälkensä, tarvitaan tietoa myös hankintaketjun yrityksiltä, jotka eivät ole välttämättä suoraan vaatimuksen piirissä. Hiilijalanjälkitiedon tarve alkaa näkyä myös tarjouskilpailuissa esiintyvinä päästötietovaatimuksina.

Haluamme tukea seudun pk-yritysten pyrkimyksiä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä niiden vastuullisuuden kehittämistä.  Vihreä loikka – kestävyydestä kilpailukykyä -hanke edistää yritysten osaamista ja tietoisuutta esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyvissä mahdollisuuksissa, hiilijalanjäljen määrittämisessä ja pienentämisessä, kiertotaloudessa ja vastuullisuusviestinnässä. Tukemalla yritysten vihreän siirtymän toimenpiteitä tavoitellaan pk-yritysten kestävää kasvua ja uudistumista yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi sekä vahvistetaan seudun pk-yritysten kehittymistä osaksi kansainvälistä Kaakkois-Suomeen kehittyvää akkuklusteria.

Järjestämme yrityksille aamukahveja, koulutuksia ja työpajoja tukemaan yritysten vihreän siirtymän ja kiertotalouden tavoitteita. Kevään aika toteutamme mm. aamukahvitilaisuuksia ja webinaareja uusiutuvan energian ja kiertotalouden aiheista sekä vastuullisesta viestinnästä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan torstain 8.2. aamukahveille Datariinaan uusiutuvan energian aiheiden pariin täällä.

Tarjoamme myös räätälöityä asiantuntijapalvelua yritysten vihreän siirtymän edistämiseen. Palvelu suunnitellaan jokaiselle yritykselle tarvelähtöisesti esimerkiksi yrityksen hiilijalanjäljen laskemiseen tai varmentamiseen, hiilikädenjäljen määrittämiseen, vastuullisuusviestinnän kehittämiseen tms.
Palvelu on yritykselle maksutonta ja sen arvo on 1 500 € (de minimiksen alainen tuki).

Tule mukaan toimintaamme ja ole rohkeasti yhteydessä tarpeistasi/toiveistasi:

Riina Laaksonen, projektipäällikkö, riina.laaksonen@cursor.fi, p. 040 190 2534
Marja Holopainen, asiantuntija, marja.holopainen@cursor.fi, p. 040 190 2514

Vihreä loikka – kestävyydestä kilpailukykyä on Euroopan unionin osarahoittama hanke, rahoittajana Kymenlaakson liitto. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa.