Digiasemalta vauhtia yritysten digikehitykseen

Digitaalisen alan kehittyminen ja yritysten digikehitys vaikuttavat seudun talouteen niin työpaikkoina, hyvinvointina kuin veroeuroina. Myös Kymenlaaksossa on tärkeää pitää huolta siitä, että alueen yritykset jatkavat liiketoimintansa ja toimintojensa digitalisaatiota pysyäkseen kilpailukykyisinä. Tämän tueksi on kehitetty Digiasema Kymenlaakso, joka kokoaa yhteen digipalvelujen tarjoajia ja tuottajia ja digialan kehityshankkeita sekä tuottaa digikehitystä vahvistavia koulutuksia. Digiasemalta löydät kymenlaaksolaisille yrityksille suunnatut digipalvelut sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Digiasema Kymenlaakso on alueen Digital Innovation Hub – digitaalinen innovaatiokeskittymä, joka on Euroopan Unionin luoma konsepti. Sen taustalla on pyrkimys tukea pk-yrityksien digitalisaatiokehitystä ja nostaa EU-alueen kilpailukykyä digitaalisissa palveluissa ja tuotteissa verrattuna kilpaileviin talousalueisiin, Aasiaan ja USA:han.

Yritysten digikehityksen tueksi

Digiasema Kymenlaakso tarjoaa maksutonta apua yrityksesi digiosaamisen ja kehitystarpeiden kartoittamiseen. Kun yrityksesi kaipaa tukea digiviidakossa suunnistamiseen, ota avuksi maksuton digikartoitus!

Digikartoituksesta saat ajantasaista tietoa yrityksesi valmiuksista ja osaamisesta digimaailmassa. Kartoitus antaa eväitä yrityksesi digikehityksen suunnan määrittelyyn ja nostaa esiin digivalttikorttisi, joiden varaan tulevaisuutta on hyvä rakentaa. Maksuton digikartoitus on suunnattu kymenlaaksolaisille mikro- ja pk-yrityksille toimialasta riippumatta.

Kartoituksen tulosten perusteella voit hakeutua liiketoimintaasi hyödyttäviin maksuttomiin koulutuksiin. Digiaseman koulutustarjontaa ja koulutusten sisältöjä räätälöidään vastaamaan kartoituksissa esiin nousseita kehittämistarpeita.

Yrityskohtaisiin digihaasteisiin tai -kehitykseen voidaan kartoituksen jälkeen myöntää myös ulkopuolisen digiasiantuntijan tarjoamaa digisparrausta. Digisparrauksen arvo on 500 €/yritys, ja se on yritykselle EU:n de minimis -tukea.

Ilmoittaudu digikartoitukseen täällä.

Jos etsit kumppania tai palveluntarjoajaa yrityksesi arjen IT-asioihin, tutustu Digiasema Kymenlaakson digihakemistoon. Digihakemisto sisältää myös digialan kehittämishankkeet, jotka tarjoavat kymenlaakson yrityksille tukea ja mahdollisuuksia digitalisaation vauhdittamisessa. Jos tarpeesi on digiosaamisen lisääminen yrityksessäsi, Digiasemalle on koottu tiedot ajankohtaisista seudulla järjestettävistä digikoulutuksista Digiaseman omien koulutusten lisäksi.
Nämä kaikki löydät Digiaseman verkkopalvelusta: www.digiasema.fi

Digialan ammattilaisille

Digiasema Kymenlaakso tuo yhteen digialan toimijoita Kymenlaaksossa. Digiasemalta saat tietoa ja tukea mm. digialan yrityksille suunnatuista kasvuohjelmista ja rahoitusmahdollisuuksista. Digialan ammattilaisille tarjotaan myös räätälöityjä koulutuksia ja pienryhmävalmennuksia yritysten tarpeiden ja toiveiden mukaan, aiheina esimerkiksi digitaalinen myynti ja markkinointi, kyberturvallisuus, uudet palvelumallit tai tekoälyn hyödyntäminen.

Digiasema Kymenlaakso tarjoaa maksuttoman markkinapaikan digialan yrityksille. Digihakemistosta saatat löytää myös kiinnostavia kumppaneita yrityksellesi. Tavoita uusia asiakkaita ja ilmoita palvelusi mukaan digihakemistoon täällä.

Digiasema Kymenlaakso toteutetaan osana DIH Kymenlaakso – Digibuusteri -hanketta, jota osarahoittaa Kymenlaakson liitto Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta (EAKR). Hanketta toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Cursor ja Kouvola Innovation (Kinno).

Lisätietoja:

Riina Laaksonen, projektipäällikkö
p. +358 40 190 2534, riina.laaksonen@cursor.fi