DIH Kymenlaakso - Digibuusteri

Digiasema Kymenlaakso

Hankkeen päätavoitteena perustetaan Kymenlaakson pk-yritysten digitalisaatiota ja digiekosysteemin kehittämistä tukemaan Digiasema Kymenlaakso – Digital Innovation Hub – digitaalinen innovaatiokeskittymä, joka on Euroopan Unionin luoma konsepti. Sen taustalla on EU:n huoli pk-yrityksien digitalisaatiotasosta verrattuna kilpaileviin talousalueisiin, Aasiaan ja USA:han. EU:n tavoite on, että kullekin EU:n alueelle syntyy oma digitaalinen innovaatiokeskittymä, jonka kautta erityisesti pk-yritykset voivat löytää tukea digitalisaatioon.

Hankkeessa Kymenlaakson digitaalinen innovaatiokeskittymä kootaan ja roolitetaan. Verkoston palveluiden toimintakonsepti testataan ja käynnistetään Kymenlaaksossa eri palvelutasoilla yrityksille. Toimintaan tarvittavat osaajat, erityisesti kehittämisyhtiöiden yritysneuvojat, koulutetaan antamaan digitalisaatioon liittyvää neuvontaa. Havaittuja pk-yrityksien digitaalisia osaamiskuiluja kavennetaan järjestämällä tarvittavia koulutuksia eri osaamistasoille. Keskittymä tukee aktiivisesti myös Kymenlaakson olemassa olevien digitaalisten erikoisosaamisten kehitystä – kyberturvallisuutta, peliteknologioiden hyödyntämistä ja teollisuuden digitaalisia ratkaisuja.

Cursorin vetämässä osahankkeessa luodaan tilannekuva alueen yritysten digitaitojen osaamisesta ja kehittämistarpeista. Osahankkeen tavoitteena on saada Kymenlaaksoon digikoulutetut yritysneuvojat/-asiantuntijat, jotka antavat digitalisaatioon liittyvää neuvontaa perustasolla oleville yrityksille sekä tunnistavat yritysten digiteknologioissa ja -taidoissa mahdollisuuksia ja/tai uhkia. Alueen yrityksiä pyritään ohjaamaan tarjolla olevien palveluiden pariin, ja digiosaamisen tason nostoa tuetaan digitalisaation hyödyntämistä aloittelevissa tai perusosaamisen tasolla olevissa mikro- ja pk-yrityksissä.