Kotkan-Haminan seutu tarjoaa tulevaisuuden ratkaisuja energiatalouden murrokseen

Seutufoorumin teemana oli tänä vuonna Kotkan-Haminan seudun talous- ja energianäkymät. Tilaisuudessa esiteltiin Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston raportti: ”Itä-Kaakko vetylaakso” ja kuultiin selvitysmies, kenraaliluutnantti (res.) Arto Rädyn katsaus energia- ja turvallisuuspolitiikan kytkennöistä. Ohjelmassa oli myös kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkäsen sekä seudulla toimivien energiayhtiöiden edustajien, asiantuntijoiden sekä päätöksentekijöiden puheenvuoroja alueen talous- ja energianäkymistä.

”Kymenlaakso on aina toiminut edelläkävijänä rakennemuutokseen sopeutumisessa ja uusien ratkaisujen löytämisessä”, totesi Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Pasi Holm esitellessään Cursorin järjestämän Kotkan-Haminan seutufoorumiin osallistujille seudun tulevaisuuden näkymiä.

Vaikka tulevaisuuden näkymät ovat Ukrainan sodan vuoksi muuttuneet, on Kotkan-Haminan seudulla tarjota edelleen ratkaisuja Suomelle ja Euroopalle mm. energiavarastoinnissa ja puhtaan energian tuotannossa. Samalla kun olemme tarjoamassa ratkaisuja energian tuotannon ja varastoinnin uudistamiseen, tarvitsemme uusia ratkaisuja myös seudullisen energiaomavaraisuuden varmistamiseksi. ”Energiakriisi pakottaa Euroopan jouduttamaan vihreän siirtymän ratkaisuja energiantuotannossa”, totesi selvitysmies Arto Räty puheenvuorossaan, jossa hän esitteli laajasti energia- ja turvallisuuspolitiikan kytkentöjä. Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston energiatekniikan nuorempi tutkija Hannu Karjunen esitteli seutufoorumin kuulijoille tuulivoiman ja vetyenergian mahdollisuuksia. Teollisuuden hiilidioksidipäästöjen muuttaminen metanoliksi tarjoaa Kotkan-Haminan seudun kaltaiselle teollisuusalueelle uusia ratkaisuja paikalliseen energiantuotantoon, samoin kuin pienydinvoimalat, joiden mahdollisuuksia esitteli foorumin runsaslukuiselle yleisölle Fortum Oy:n ydinenergiatoimialan johtaja Matti Kattainen.

”Kymenlaaksolle teollisuus- ja logistiikkamaakuntana energiaratkaisut ovat monia muita maakuntia tärkeämpiä kysymyksiä,” totesi kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen puheenvuorossaan, jossa hän nosti energiapolitiikan ratkaisuiksi pienenergialaitosten lisäksi mm. energiaremonttien vauhdittamisen, sääolosuhteista riippumattomat tuotantokannustimet sekä enimmäiskäsittelyaikojen säätämisen teollisuuden lupaprosesseille. Paikallista näkökulmaa energia- ja talouskysymyksiin toi Kotkan Energian toimitusjohtaja Sami Markkanen esitellen seudullisia suunnitelmia tulevaisuuden energiaratkaisuiksi, mm. raskaan liikenteen vetyteknologiaan ja energianvarastointiin.

Positiivista seudun tulevaisuuskuvaa tuki tutkimusjohtaja Pasi Holmin esittelemä raportti Kotkan-Haminan ja Loviisan seudun talousnäkymistä. Ratkaisuksi Ukrainan sodan aiheuttamaan toimintaympäristön nopeaan muutokseen Holm esitti itärajan kehittämisohjelmaa, jolla huolehdittaisiin keskeisten logistiikkaväylien, pk-yritysten kasvu- ja kansainvälisyysedellytysten sekä seudun asumisviihtyisyyden vahvistamisesta.

Puheenvuoroja seuranneessa paneelikeskustelussa muistutettiin Kymenlaakson olevan mahdollisuuksien maakunta, joka on rakennemuutoksen edelläkävijänä palautunut aiemmistakin kriisijaksoista uudistuneena. Ilman osaavaa työvoimaa ei seudulla kuitenkaan ole menestymisen mahdollisuuksia, joten työvoimatarpeiden ennakointiin ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön olisi jatkossa kiinnitettävä entistä laajemmin huomiota. Tilaisuuden päätteeksi Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström kiitti hyvää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä seudun kehittämisessä ja tulevaisuuden ratkaisujen tarjoamisessa Euroopan laajuiseen energiamurrokseen.

Seutufoorumin esitykset:

Kotka-Haminan seutu ja Loviisa kasvavat ja kehittyvät. Miksi? -sidosryhmien näkemyksiä

South-East Finland Hydrogen Valley – Research report

Energia nyt ja tulevaisuudessa – Matti Kattainen, Head of Nuclear FutureAgenda, Fortum

Kotkan Energia – Sami Markkanen, toimitusjohtaja