Kotka ja Hamina allekirjoittivat aiesopimukset akkumateriaalitehtaiden tonteista

Kotkan-Haminan seudun akkuklusterin kehittäminen on saavuttanut merkittävän virstanpylvään, kun Kotkan ja Haminan kaupungit ovat molemmat allekirjoittaneet mahdollisten akkumateriaalitehtaiden sijoituspaikkoja koskevat aiesopimukset Suomen Malmijalostus Oy:n projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy:n kanssa. Tehtaiden toteutuessa ne tukisivat merkittävästi liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita, toisivat seudulle satoja työpaikkoja sekä mahdollisuuden päästä mukaan voimakkaassa globaalissa kasvussa olevaan akkuteollisuuden alaan.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen iloitsevat siitä, että kaupunkien pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ elinkeinoelämän kehittämiseksi tuottaa tulosta. ”Vaikka lopullisia sijoittumis- ja investointipäätöksiä ei ole tehty, aiesopimukset ovat yksi merkittävä osoitus siitä, että seudun tulevaisuuteen luotetaan”, toteavat kaupunginjohtajat kuin yhdestä suusta ja lisäävät, että molemmat kaupungit ovat sitoutuneita investointien toteutusvaiheeseen nyt allekirjoitettujen sopimusten mukaisesti.

”Yhteistyö Suomen Malmijalostus oy:n kanssa on erittäin rakentavaa. Olemme iloisia siitä, että voimme olla mukana tarjoamassa lisäarvoa Suomen menestykselle akkuteollisuuden saralla”, sanoo työtä KotkanHaminan seudulla koordinoivan kehitysyhtiö Cursorin Projektipäällikkö Harri Eela ja kiittää kaikkia KaakkoisSuomen eri toimijoita, joiden panos tämän askeleen saavuttamiseksi on ollut korvaamatonta. ”Meillä on osaamista niin energia-, logistiikka-, kemia- kuin prosessiteknologiassa, sekä erinomainen sijainti. Yhtenä suurimmista vahvuuksistamme on kuitenkin erinomainen yhteistyö ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin,” Eela kiittelee.

Tahtotila Cursorilla, Kotkassa ja Haminassa ovat korkealla ja nyt työ jatkuu entistä tarmokkaammin.

Seudun työpaikkojen määrä kasvaa, seudulla toimivien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto lyö uusia ennätyksiä ja on myös nähty merkkejä muuttoliikkeen muuttumisesta positiiviseksi. Googlen tekemät investoinnit osoittavat seudun pärjäävän globaaleilla markkinoilla ja alueen rakennemuutos on luonut uusia mahdollisuuksia perinteisen metsäteollisuuden rinnalle.

Kotkassa 9.12.2020

Cursor Oy, David Lindström, toimitusjohtaja
Kotkan kaupunki, Esa Sirviö, kaupunginjohtaja
Haminan kaupunki, Hannu Muhonen, kaupunginjohtaja 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Harri Eela, p. 040 190 2508, harri.eela(at)cursor.fi
Toimitusjohtaja David Lindström, p. 040 190 2501, david.lindstrom(at)cursor.fi