Kotkan-Haminan seudun tulevaisuuden haasteisiin ratkaisuja seutufoorumissa

Korona-kriisistä selviytyminen edellyttää menestymistä kansallisessa ja kansainvälisessä alueiden välisessä kilpailussa. Kokonaan webinaarina 24.11.  toteutetussa Kotkan-Haminan seutufoorumissa esiteltiin ratkaisuja seudun nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström korosti, että seudun toimijat eivät ole etsineet ratkaisuja vain omiin, vaan myös laajemmin koko Suomen kilpailukyvyn kehittämishaasteisiin. Esimerkkeinä tulevaisuuden vaikuttavista kehittämistoimista nostettiin esiin erityisesti akkuklusteri, mm. akkumateriaalien tuotantolaitoksen mahdollinen sijoittuminen Kotkan-Haminan seudulle, Helsinki East Aerodrome tulevaisuuden ilmaliikenteen kansallisena ja kansainvälisenä edelläjäkävijänä sekä koko Suomen elinkeinoelämän ja transitoliikenteen kilpailukykyä edistävä itäinen rantarata. Tätä kaikkea kehittämistyötä tukee entistä aktiivisempi ja kohdennetumpi alueen positiivista imagoa matkailijoiden ja asukkaiden silmissä vahvistava seutumarkkinointi.

”Elinkeinopolitiikan tulisi olla kuntapäättäjien ykkösprioriteetti”, totesi Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies seutufoorumin puheenvuorossa. Häkämies kannusti Kotkan-Haminan seudun toimijoita luomaan edellytyksiä positiivisen kehityskierteen syntymiselle. Seudun kehityskohteista Häkämies nosti esiin mm. avoimen sektorin työpaikkojen määrän kasvattamisen sekä ostovoiman lisäämisen. Kasvu saadaan aikaan vahvalla yritystoiminnalla, lisäämällä työpaikkoja ja siten myös alueen verotuloja.

Puheenvuorot seutufoorumissa käyttivät Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen, Redstone Aero Oy:n toimitusjohtaja Esa Korjula, Kotkan kaupungin kehittämisjohtaja Terhi Lindholm sekä Cursor Oy:n matkailujohtaja Kati Paasi. Seutufoorumin päätteeksi haastoi Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström kaikki osallistujat viestimään Kotkan-Haminan seudusta ja sen monista mahdollisuuksista positiivisella ja kannustavalla tavalla.