UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta

Kiinasta Suomeen suuntautuva matkailu on voimakkaassa kasvussa. Helsinki-Vantaan lentokenttä on yksi tärkeimmistä porteista Kiinasta Eurooppaan. Myös Venäjältä tulee Etelä-Suomeen paljon kiinalaisia matkailijoita. E18-tie yhdistää Kotkan-Haminan ja Porvoon seudun näihin matkailijavirtoihin. Kotkan-Haminan ja Porvoon seudulla on panostettu kansainvälisen matkailun kehittämiseen, mutta Kiinan matkailukysyntään ei pystytä vielä vastaamaan tehokkaasti.

Hankkeessa rakennetaan Kiinan matkailumarkkinoille tähtäävä yritysverkosto Kotkan-Haminan ja Porvoon seudun kasvuhakuisista matkailu- ja palveluyrityksistä. Yrityksille järjestetään tuotekehitysvalmennusta työpajoissa sekä yrityskohtaisissa kehittämistapaamisissa. Valmennuksessa huomioidaan tutkitut kiinalaismatkailijan asiakasprofiilit ja perehdytetään yritykset Kiinan kulttuurin erityispiirteisiin. Tuotekehityksen tuloksena syntyneistä tuotepaketeista toteutetaan kiinankielistä markkinointi- ja myyntimateriaalia.

Hankkeessa kartoitetaan tuotteiden myyntiin ja markkinointiin soveltuvat myyntikanavat ja yhteistyökumppanit. Tuotemyyntiä ja markkinointia pilotoidaan eri myyntitapahtumien yhteydessä valituille kiinalaisille kohderyhmille ja myynninedistämiseksi toteutetaan mm. media- ja matkanjärjestäjävierailuja. Hyödynnetään ajankohtaista tutkimustietoa kiinalaisten matkailusta. Käynnistyneen yritysyhteistyön myötä syntyy uusia mahdollisuuksia vastata kiinalaisten matkailun kasvavaan kysyntään.

Toteutusaika: 
01.09.2018 to 31.12.2020
Rahoittajan projektikoodi: 
A74092
Kokonaisbudjetti: 
€493 450
Rahoitusohjelma: 
EAKR
Tila: 
Toteutus
Kohderyhmät: 
Yritykset
Kohderyhmille tuotetut palvelut: 
Hankkeessa rakennetaan Kiinan matkailumarkkinoille tähtäävä yritysverkosto Kotkan-Haminan ja Porvoon seudun kasvuhakuisista matkailu- ja palveluyrityksistä. Yritysverkostolle järjestetään tuotekehitysvalmennusta työpajoissa sekä yrityskohtaisissa kehittämistapaamisissa. Valmennuksessa huomioidaan tutkitut kiinalaismatkailijan asiakasprofiilit ja perehdytetään yritykset Kiinan kulttuurin erityispiirteisiin. Yritysverkostolle toteutetaan kiinankielistä markkinointi- ja myyntimateriaalia tuotekehityksen tuloksena syntyneistä tuotepaketeista.
Keskeiset toimenpiteet: 
1) kevyt tausta-analyysi ja verkostoyhteistyön käynnistäminen 2) yritysverkoston asiakaslähtöinen ja markkina-aluekohtainen tuotekehitys 3) tuotekehityksen integrointi Kiinan markkinoille suunnattuun myyntiin ja markkinointiin
Hankkeen hyöty kohderyhmälle: 
Hankkeen myötä tavoitellaan matkailuun uutta kohdemarkkinaa Kiinasta. Hankkeen avulla lisätään matkailijoiden mahdollisuuksia valita ja ostaa matkailupalveluja Porvoon ja Kotkan-Haminan seuduilta. Hankkeen toimenpiteiden myötä yritykset verkostoituvat ylimaakunnallisesti mahdollistaen yritysten uusien innovaatioiden syntymisen sekä verkoston toimijoiden osaamisen ja Kiina-markkinan ymmärryksen kasvun. Samalla saavutetaan uusia yhteistyömuotoja toimijoiden välille. Matkailuyritysten tuotteiden laatu kehittyy vastaamaan kansainvälistä tasoa ja yritysten valmiudet kansainväliseen matkailutoimintaan paranevat.
Toimiala: 
Matkailu

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019