Tiedotteet

08.07.2016
”Tule mukaan yrittämään ja lähde Katariinantorilta monta kokemusta rikkaampana” on ajatus, jota tullaan toteuttamaan heinäkuusta lähtien Kotkan-Haminan seudulla. Seudun PopUp-konsepti auttaa uusia yrittäjiä - ja yrittäjiksi haluavia - kokeilemaan liiketoimintaideoita, kehittämään myyntitaitoja, markkinoimaan, verkottumaan ja saamaan hyviä fiiliksiä.
28.06.2016
StartUp Passion –valmennusohjelman ensimmäinen osa Hackathon järjestettiin maaliskuussa Kouvolassa, jolloin keskityttiin tiimiytymiseen ja ideointiin. StartUp Passion Kickoff puolestaan järjestettiin Tallinnassa huhtikuussa, jolloin ohjelmassa keskityttiin idean kehittämiseen ja tiimien liiketoimintataitojen kehittämiseen. Toukokuussa osallistujat tapasivat verkon välityksellä StartUp Passion Pit Stopin puitteissa. Maanantaina 27.6.
15.06.2016
Suomen hyvä työ pelialan kehittämisessä jatkuu nyt kansainvälisellä tasolla, kun Cursor ryhtyy koordinoimaan uutta EU:n rahoittamaa miljoonahanketta. Yhteensä nelivuotiselle hankkeelle saatiin rahoitusta noin 1,6 miljoonaa euroa ja se jakautuu Cursorin lisäksi Ruotsista, Virosta ja Latviasta olevien kolmen muun partnerin kesken. GameCamps-hankkeen tarkoituksena on kehittää uusi kansainvälinen kiihdytyskonsepti pelialan yrityksille ja synnyttää Itämeren alueelle uusia, kansainvälisiä peliyrityksiä.
08.06.2016
Kotkan-Haminan seudulla on kevään aikana päivitetty alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä ohjaavaa strategiaa. Elinkeinostrategiaa on työstänyt seudun yritys- ja päättäjäjoukko. Maaliskuussa yli 500 henkilöä osallistui ajatuksillaan ja ideoillaan miettimään alueen tulevaisuutta ja kehittämistä yhteiseen verkkoaivoriiheen.  Seudun kehittämisyhtiö Cursor on vastannut strategiatyön etenemisestä. Seudun kuntajohdosta ja yritysten edustajista koostuva yhtiön hallitus toimii työn ohjausryhmänä. Seutuvaltuusto hyväksyi elinkeinostrategian kokouksessaan 7.6. 
03.06.2016
Kevään ja kesän 2016 aikana Cursor järjestää tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on tutustuttaa seudun liikunta- ja hyvinvointitoimijat toisiinsa, motivoida yhdessä tekemiseen ja luoda alustavia palvelutuoteideoita. Tärkeintä verkoston toiminnan alkumetreillä on synnyttää luottamus toimijoiden välille, saada toimijat innostumaan yhdessä tekemisestä ja pohtimaan kuinka päästään yhdessä liikkeelle. Verkoston tarkoituksena on luoda ideoista matkailupalvelutuotteita ja saada verkoston toimijat ymmärtämään, että yhdessä toimimisesta on hyötyä. 
31.05.2016
Perustamisinto heijastelee edelleen osin yleistä epävarmuutta ja talouden nousua odotellessa yrityksiä perustetaan hitaammalla tahdilla. Kotkan-Haminan seudulle perustettiin kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 14 % vähemmän yrityksiä kuin vastaavana aikana viime vuonna. Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnan kautta yrityksiä perustettiin kuitenkin 4 % enemmän. Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti.
20.05.2016
Syyskuussa 2016 Cranfieldin yliopisto tuo uudenlaisen Solo Leadership Journey -johtajakoulutuksen ensi kertaa Suomeen, suoraan Kotkan-Haminan seudulle. Koulutuksen tavoitteena on tuoda uutta ajattelua itsensä johtamiseen yrityselämän kiireiden keskellä, oppia hidastamaan vauhtia, kehittää tunneälyä sekä luoda henkilökohtainen kehityssuunnitelma johtamispolun seuraaville vaiheille. 
10.05.2016
Cursor ja Finpron Cleantech Finland-ohjelma järjestivät ajankohtaisen cleantech-seminaarin torstaina 21.4. Merikeskus Vellamossa. Kestävän bisneksen mahdollisuudet kiinnostivat ja tapahtuma keräsi yli 130 osallistujaa. Ilmastonmuutos ja digitalisaatio ovat aikamme merkittävimpiä ilmiöitä, jotka ovat yritystoiminnan kannalta koko ajan keskeisemmässä asemassa. Ilmiöihin liittyy myös miltei kaikkiin toimialoihin vaikuttavia liiketoimintamahdollisuuksia. 
03.05.2016
Miten tehdään asioita uudella otteella ja yhteistyöllä? Aito teko, rohkea veto -kilpailulla etsitään sekä toteutuksia että ideoita Kotkan-Haminan seudun sisäisen yhteistyön ja alueen uudistumisen ja vetovoimaisuuden edistämiseksi. Jaossa on yhteensä 15 000 euroa seudun tulevaisuuden hyväksi toteutettaviin ideoihin. Kilpailun järjestää Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy.  Kilpailu on tärkeä osa seudun uutta elinkeinostrategiaa.
19.04.2016
Cursor kutsui maaliskuussa Kotkan-Haminan seudun toimijat miettimään alueen tulevaisuutta ja kehittämistä yhteiseen verkkoaivoriiheen. Yli 500 eri-ikäistä ja -taustaista henkilöä osallistui ajatuksillaan ja ideoillaan. Vetovoimaisuudella nähtiin paljon yhteistä asukkaiden ja yritysten viihtyvyyden kanssa, ja samoilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa molempiin. Kiireellisimmäksi asiaksi vastaajat kuitenkin nostivat kaikkien alueen toimijoiden keskinäisen yhteistyön parantamisen.
14.04.2016
Kotkan-Haminan seudun vuoden NY-yrittäjyysopettajat tulevat Haminasta! Nuori Yrittäjyys ry on palkinnut vuoden NY-opettajina Marjo Lehdon, Etelä-Kymenlaakson ammattiopistosta ja Elina Ämmälän, Vehkalahden koulusta Haminasta. 
13.04.2016
Thing2Data -konsortiohankkeessa tehdään uraauurtavaa kehittämistyötä suomalaisen liike-elämän ja koko yhteiskunnan hyväksi.  Kyse on avoimesta rajapinnasta, jonka odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessa sekä yritysten tietojärjestelmiin että kuluttajien älypuhelinsovelluksiin. Thing2Data kytkee yhteen hallitusohjelmassa mainitun MyDatan ja tavaroiden internetin selväpiirteisesti hajautetuksi tietoturvalliseksi tilojen, laitteiden ja tavaroiden pilveksi. Palvelu hyödyttää sekä yrityksiä että kuluttajia. 
01.04.2016
Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor laajentaa toimintaansa Aasian suuntaan. Cursor kolminkertaistaa henkilöstönsä ja suuntaa entistä vahvemmin Aasian kasvaville markkinoille.
31.03.2016
3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä, 3D Navetta, osallistuu 15.–16.4 järjestettäville Nordic 3D Expo -messuille yhteisosastolla A15. Osastolla mukana ovat myös hankekumppanit Aalto-yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillisen yliopisto.
31.03.2016
Neljälle itäisen Suomenlahden venesatamalle ideoidaan kestäviä liiketoimintakonsepteja kuluvan kevään ja tulevan kesän aikana. Työ toteutetaan osana laajaa, EU:n Central Baltic -ohjelman rahoittamaa 30MILES-hanketta, jossa on mukana vaikuttava joukko kumppaneita itäiseltä Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Virosta. Tavoitteena on luoda turvallinen pienvenesatamien verkosto, josta löytyy palveluiltaan kiinnostava ja käytöltään kestävä kohde aina 30 merimailin välein.
11.02.2016
Uusia yrityksiä syntyi viime vuonna Kotkan-Haminan seudulle jonkin verran edellisvuotta vähemmän. Vallitseva heikko taloustilanne ja siitä johtuva epävarmuus tulevaisuudesta hidastavat osaltaan yrittäjyyttä harkitsevien lopullista päätöstä perustaa yritys. Yritysten perustaminen on ollut edelliseen vuoteen verrattuna vilkkainta Haminassa, jonne syntyi 76 uutta yritystä.  Vuoden 2014 vastaava luku oli 63.
10.02.2016
NY Uskalla yrittää -semifinaaleissa Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan osallistuvat nuoret esittelevät NY-yritystensä toimintaa ja palveluja sekä myyvät yritystensä tuotteita. NY-aluemessuilla pääsee tutustumaan Vehkalahden koulun, Kotka Svenska Samskolan, Karhulan lukion ja Ekamin Haminan ja Kotekon kampuksen opiskelijoiden perustamiin harjoitusyrityksiin sekä niiden tuotteisiin ja palveluihin.
10.12.2015
Hallituspartnerit Kymenlaakso ry: Kymenlaakso tarvitsee kipeästi lisää elinvoimaa Kymenlaakso on pitkään kärsinyt rakennemuutoksesta. Sen seurauksena laaksokunnan elinvoima eli kilpailukyky on tutkimuksen mukaan pahasti rapautunut. Loppukesällä perustetun Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:n tarkoituksena on lisätä maakunnan elinvoimaa tukemalla toiminnallaan alueen pk-yritysten kasvua ja menestymistä. Menestyvät pk-yritykset voivat lisätä alueen elinvoimaa luomalla työpaikkoja ja verotuloja.
08.12.2015
Nuorille yrityksille on avattu uusi liiketoimintojen tukipalvelu Kotkan-Haminan seudulla. Kehittämisyhtiö Cursor Oy:n tuottama NYT-palvelu on perustettu vastaamaan yrityskentästä tulleeseen toiveeseen ohjata nuoria yrityksiä näiden alkuvuosien liiketoimintahaasteissa.
26.11.2015
Varaudu loistoristeilijäliikenteen alkamiseen! Opiskele risteilymatkustajien oppaaksi! Kotkan-Haminan seudun risteilijäliiketoiminnan strategiaan on kirjattu visio 50-70 risteilijäkäynnistä ja yli 60 000 matkailijasta vuonna 2020. Kenelle Risteilymatkustajien opaskoulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on kielitaitoa (englanti, mielellään myös saksa ja espanja) ja erinomaiset vuorovaikutustaidot. Monipuolinen kokemus matkailuoppaana toimimisesta antaa hyvän pohjan opiskelulle.

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019