Finnvera

Finnvera parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Alle 3 vuotta toimineille rekisteröityneille yhtiöille tai toiminimille, joiden luottotiedot (myös omistajien luottotiedot) ovat kunnossa, on mahdollisuus saada vakuudeton alkutakaus Finnveralta rahoituslaitoksen lainalle. Yrityksen toimialan tulee olla muu kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi eikä taattavalla rahoituksella voi tehdä liiketoiminta- tai yrityskauppoja tai hankkia toimitiloja, ajoneuvoja tai rahoittaa vientiä.  

Pankki hakee pyydettäessä pk-takausta Finnveralta, joten yrityksen ei tarvitse rahoitusta hakiessa olla yhteydessä Finnveraan. Takauksen vähimmäismäärä on 10 000 € ja maksimi osuus 80 % (tai 80 000 €).  

Yli 3 vuotta toimineille rekisteröityneille yhtiöille tai toiminimille, joiden Rating Alfa-luokka on vähintään B, ja henkilöomistus vähintään 50 % on mahdollisuus saada vakuudeton PK-takaus Finnveralta rahoituslaitoksen lainalle. Yrityksen toimialan tulee olla muu kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi eikä taattavalla rahoituksella voi tehdä liiketoiminta- tai yrityskauppoja tai hankkia toimitiloja, ajoneuvoja tai rahoittaa vientiä.  

Pankki hakee pyydettäessä pk-takausta Finnveralta, joten yrityksen ei tarvitse rahoitusta hakiessa olla yhteydessä Finnveraan. Takauksen vähimmäismäärä on 100 000 € ja maksimi osuus 80 % (tai 120 000 €) 

Finnvera-laina on tarkoitettu kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Finnvera-lainan vähimmäismäärä on 50 000 € ja sitä käytetään usein osana kokonaisrahoituksen rakentamista. Laina soveltuu kaikille toimialoille lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia ja sitä voivat hakea pk-sektorin lisäksi myös suuremmat yritykset tietyin edellytyksin sekä toimivat tai aloittavat yritykset. 

Finnvera-takaus on tarkoitettu mm. investointeihin (ja/tai käyttöpääoma ja liiketoiminta sekä yrityskauppojen) rahoitustarpeisiin kotimaassa. Finnvera-takauksen osuus määritellään hankekohtaisesti ja se on yleensä n. 50-80%. Laina soveltuu kaikille toimialoille lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia ja sitä voivat hakea pk-sektorin lisäksi myös suuremmat yritykset tietyin edellytyksin sekä toimivat tai aloittavat yritykset. 

Finnveralla on myös lukuisia vientiin liittyviä takuu- ja luottoriskien tasaamisen menetelmiä (mm. luottoriskitakuu, laskusaatavatakuu, ostajaluottotakuu, remburssitakuu jne.) 

Lisätietoja www.finnvera.fi