Business Finland

Business Finlandin rahoituspalvelut

Business Finland toimii suomalaisten yritysten vienninedistäjänä ja auttaa kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa. Business Finlandin rahoitukset ovat pääsääntöisesti tarkoitettu yritysten kansainvälistymiseen ja niitä myönnetään pk- ja Midcap -yrityksille (konsernin liikevaihto mac. 300 M €), jotka ovat toimineet vähintään yhden tilikauden ja joilla on innovatiivinen tuote-, palvelu- tai liiketoimintamalli, jolle etsitään kansainvälistysmahdollisuuksia. Tuet ovat de minimis-rahoitusta. 

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on pk-yrityksille suunnattu uusien kansainvälisen kasvupotentiaalin omaavien tuote- tai palveluideoiden edistämiseksi tarvittavan ulkopuolisen asiantuntijapalvelun hankintaan (esim. jatkokehityskelpoisuuden, käytettävyyden, markkinakelpoisyyden selvittämiseen, lausuntoihin ja arviointeihin, patentti- ja tavaramerkkiselvitykset). Setelin arvo on 5 000 € + alv, josta yrityksen omavastuuosuus on 1 000 €. 

Explorer

Explorer-rahoituksen avulla yritys voi palkata tai hankkia osaamista erilaisiin kansainvälistymistoimenpiteisiin.  

Market Explorer ulkopuolisen tiedon tai osaamisen hankkimiseen asiantuntijapalveluna. Rahoituksen määrä on 5 000 – 10 000 € ja on maksimissaan 50 % kustannuksista. 

Exhibiton Explorer on messuavustus Suomen ulkopuolella pidettävien messujen osallistumiseen suunnattu tuki kansainvälistymishakuisille pk-sektorin yrityksille kun hakijoita on vähintään neljä. Tuen määrä on maksimissaan 50 % tai 30 000 € per messuhanke. 

Talent Explorer uuden asiantuntijan palkkaamiseen, joka tuo uutta tietoa ja osaamista kansainvälistymiseen. Rahoituksen maksimimäärä on 20 000 € ja se on 50 % palkattavan asiantuntijan kustannuksista ensimmäisen 6-12 kuukauden ajalta. 

 Group Explorer on yritysryhmille tarkoitettu rahoitus, jolla voidaan selvittää yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisellä markkinalla. Yritysryhmä koko on 4-10 ja rahoitus on max. 50 %  ja 2 500 – 20 000 € per yritys. 

Tempo

Tempo-rahoitus on tarkoitettu suomalaisille yrityksille, joiden tavoitteena on kansainvälinen kasvu ja joilla on riittävät resurssit ja uskottava suunnitelma menestyksen rakentamiseksi. Rahoitus on tarkoitettu kansainvälisen osaamisen kehittämiseen (ei tuotekehitykseen). Rahoitus on aina harkinnanvarainen ja maksimissaan 50 000 € tai 75 % sekä yrityksellä on oltava vähintään 30 000 €:n oman pääoman ehtoinen rahoitus. 

TKI-laina

Tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen avulla voidaan nopeuttaa tuotekehitystä sekä uudistaa että kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Rahoituksen avulla voidaan testata ja todentaa yhdessä asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa. Rahoitus on lainaa, jolla on edullinen korko eikä vakuuksia vaadita. Mikäli kehittämishanke epäonnistuu eikä tuloksia voida hyödyntää liiketoiminnassa, voidaan se jättää osittain perimättä. Lainan suuruus on n. 50 % kehittämishankkeen kokonaiskustannuksista ja sen myönnetään n. 7-10 vuodeksi. 

Häiriörahoitus vuoden 2020 loppuun

Rahoitus tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehittämiseen pk-yrityksille. Suuret yritykset voivat hakea rahoitusta yhteistyöprojekteihin pk-yritysten kanssa. 

Tilapäinen tki-laina on vähintään kuusi henkilöä työllistäville yrityksille, joka on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille (ja merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Rahoitusta voi hakea uusien keinojen löytämiseksi häiriötilanteessa. Laina-aika on n. 7-10 vuotta se on n. 70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista ilman vakuutta ja se voidaan joissain tapauksissa muuttaa avustukseksi. Rahoitusta ei voi käyttää myyntiin eikä markkinointiin. 

Nuoret innovatiiviset yritykset

Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY)-rahoitus on tarkoitettu nopeaa kansainvälistä kasvua tavoitteleville alle viisivuotiaille startupeille, joilla on näyttöä kasvusta ja liikevaihdosta. Rahoitusta voi hakea esim. liiketoimintamallin skaalaamiseen, pääomasijoitusten hankintaan tai uusien markkinoiden avaamiseen. Yrityksen omistajien tulee olla merkittävissä määrin myös mukana operatiivisessa toiminnassa ja aikaisemmasta TKI-toiminnasta tulee olla näyttöä. Rahoituksen määrä on maksimissaan 1,25 M €, josta avustusta maksimissaan 500 000 € ja lainaa 750 000 €. 

Into

Into-rahoitus on tarkoitettu asiantuntijapalvelun hankkimiseksi yrityksen innovaatiotoimintaan silloin kun halutaan markkinatietoa ja uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseksi tai yrityksen siirtyessä konseptien parantamisesta uusiin liiketoimintamalleihin ja ratkaisuihin. Rahoitus on tarkoitettu innovaatiotoiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen yrityksessä sekä aineettoman omaisuuden hankintaan tai suojaamiseen ja asiantuntijuuden lainaamiseen. Rahoituksen suuruus on maksimissaan 50 % kokonaisbudjetista eikä projektilla ole euromääräistä ylärajaa muutoin kuin asiantuntijapalveluiden osalta (maks. 200 000 €). Projektin tulee olla minimissään 30 000 €. 

www.businessfinland.fi