Yritysmuodot ja kevytyrittäjyys

Yritysmuoto ja sen valinta: mikä on sinulle sopivin tapa yrittää?

Yritysmuoto valitaan yritystoiminnan suunnittelun yhteydessä. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat, harkitsetko kokopäiväistä yrittämistä vai sivutoimista yrittäjyyttä. Lisäksi valintaan vaikuttaa yrityksen perustajien lukumäärä, toimiala, liiketoiminnan luonne ja laajuus, rahoituksen tarve, riskien määrä sekä verotus. 

Kevytyrittäjyys eli laskutuspalvelu

Kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto, jos toimintasi on pienimuotoista. Kevytyrittäjyys perustuu laskutuspalveluun, jossa kevytyrittäjänä maksat laskutuspalvelun tarjoajalle palvelumaksun. Palvelumaksu voi perustua laskutuksen määrään, kiinteään kuukausimaksuun tai tuloutettavaan palkkasummaan. Palveluntarjoaja huolehtii puolestasi asiakkaan laskutuksesta ja viranomaisille maksettavista kuluista, tai osasta niitä.

Markkinoilla on tarjolla useita kevytyrittäjyyspalveluita. Ne eroavat toisistaan siinä, toimiiko kevytyrittäjä toimeksiantosuhteessa asiakkaaseen vai oman y-tunnuksen kautta. Kevytyrittäjyys on Suomessa verrattain uusi käsite ja termiä ei vielä tunneta lainsäädännössä.

 • Sopii pienimuotoisen ja yrittäjämäisen toiminnan harjoittamiseen
 • Työn laskutus toisen yrityksen eli laskutuspalvelun kautta 
 • Laskutuspalvelu perii palvelumaksun ja huolehtii mm. veroista 
 • Ei sovellu luvanvaraisen toiminnan harjoittamiseen 

Sivutoiminen yrittäjyys

Sivutoiminen yrittäjyys soveltuu hyvin lisätulojen hankintaan, jos teet palkkatyötä, opiskelet tai olet eläkkeellä. Sivutoimisena yrittäjänä voit toimia kaikissa yritysmuodoissa, mutta yleisimpiä ovat toiminimi, osakeyhtiö ja kevytyrittäjyys.

Sivutoiminen yrittäjyys toimii hyvin myös yrittäjyyden kokeiluna, jos suunnitelmissasi on myöhemmin päätoiminen yrittäjyys. Sivutoimisessa yrittäjyydessä on huomioitavaa:

 • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on pakollinen, jos työtulosi on vuodessa yli 8 063,57 euroa (2021)
 • Olet arvonlisäverovelvollinen, jos tilikauden liikevaihtosi on 10 000 euroa tai sen yli
 • Sinulla on päätoimisen yrittäjän tapaan kirjanpitovelvollisuus
 • Yritys on rekisteröitävä kaupparekisteriin, jos yritystoiminta on luvanvaraista, toimintaa varten on erillinen liiketila tai yrittäjän palveluksessa on perheen ulkopuolista työvoimaa

Yritysmuotoja on viisi

Varsinaiset yritysmuodot ovat toiminimiyrittäjyys (tmi), osakeyhtiö (oy), kommandiittiyhtiö (ky), avoin yhtiö (ay) ja osuuskunta. Suosituimpia yritysmuotoja ovat toiminimiyrittäjyys ja osakeyhtiö, joita on Suomessa yli 90 % kaikista yritysmuodoista.

Toiminimi (tmi) eli yksityinen elinkeinonharjoittaja

 • Sopii mm. yksinyrittäjille, perheille ja sivutoimisille yrittäjille 
 • Yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista ja velvoitteista  
 • Ei suuria investointeja, rahoitustarpeita ja/tai kasvusuunnitelmia 
 • Verotus pääasiassa ansiotuloina (tulovero) 
 • Rekisteröinti tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla prh.fi, lomakkeella Y3 

Avoin yhtiö (ay)

 • Perustajia vähintään 2 henkilöä eli yhtiömiestä
 • Yrittäjät vastaavat yhdessä kaikista yrityksen veloista ja velvoitteista 
 • Ei suuria investointeja, rahoitustarpeita ja/tai kasvusuunnitelmia 
 • Verotus ansio- ja pääomatuloina 
 • Rekisteröinti tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla prh.fi, lomakkeella Y2
 • Huom. yrittäjien on luotettava täysin toisiinsa, ja yhtiösopimuksen laatiminen on suositeltavaa

Kommandiittiyhtiö (ky) 

 • Perustajia vähintään 2 henkilöä eli yhtiömiestä
 • Vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies 
 • Vastuunalainen yhtiömies päättää yrityksen toiminnasta ja vastaa toiminnasta koko omaisuudellaan 
 • Äänetön yhtiömies vastaa toiminnasta sijoituksellaan (rahapanos tai esimerkiksi kone tai laite) 
 • Verotus ansio- ja pääomatuloina 
 • Rekisteröinti tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla prh.fi, lomakkeella Y2

Osakeyhtiö (oy)  

 • Perustajia yksi tai useampi henkilö tai yhteisö 
 • Omistaminen osakkeiden kautta – osakkaan vastuu rajoittuu lähtökohtaisesti sijoitettuun pääomaan 
 • Vastuu on henkilökohtaista, josta osakeyhtiön lainojen vakuutena on esimerkiksi osakkaan omaa omaisuutta ja henkilötakauksia 
 • Sopii kasvuhakuisille, pääomia vaativille ja suurempaa riskiä omaaville liikeideoille 
 • Muita yhtiömuotoja laajemmat mahdollisuuden mm. verosuunnitteluun 
 • Rekisteröinti tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla prh.fi, lomakkeella Y1
 • Ennen rekisteröintiä tai sen yhteydessä on laadittava mm. perustamissopimus ja yhtiöjärjestys  
 • Huom. Osakkaiden välisen yhtiösopimuksen laatiminen on suositeltavaa. 

Osuuskunta  

 • Perustajia yksi tai useampi henkilö 
 • Tarkoituksena tuottaa palveluja ja niiden kautta taloudellisia etuja mm. jäsenilleen 
 • Sopii yhteisölliseen ja pienimuotoiseen yrittämiseen, joka ei vaadi suuria alkupääomia 
 • Rekisteröinti tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla prh.fi, lomakkeella Y1
 • Ennen perustamista on laadittava muun muassa perustamiskirja ja säännöt sekä määriteltävä osuusmaksun suuruus 
 • Huom. Osuuskunta vaatii usein toimiakseen veturiyrittäjän. Muista myös, että asiakkaat eivät osta osuuskuntaa, vaan sen jäsenten tarjoamia palveluja. 

Franchisingyrittäjyys

 • Franchisingyrittäjyys (ei erillinen yritysmuoto, usein yritysmuotona oy) 
 • Yritystoiminnan harjoittaminen valmista ja testattua liikeideaa hyödyntämällä 
 • Yhteistyön perustana sopimus, jonka mukaisesti franchisinginantaja antaa liikeideansa franchisingottajan käyttöön 
 • Liikeidean lisäksi yrittäjä saa usein myös tukipalveluja, esim. koulutus, markkinointi, logistiikka, kirjanpito ym. 
 • Yrittäjä maksaa franchisingantajalle usein joko kiinteää tai liikevaihtoon sidottua korvausta liikeidean käyttämisestä. 
 • Huom. Franchising voi olla helppo tapa aloittaa yrittäjyys. Yrittäjän on kuitenkin muistettava, että franchising ei ole menestyksen tae. Yrittäjän on osattava liiketoiminta ja sen hänelle asettamat vaatimukset.