Starttiraha ja perustamisrahoitus

Starttiraha ja muu rahoitus

Starttiraha tai muu rahoitus on aina mahdollista, jos liikeideasi on hyvä. Starttirahan tai muun rahoituksen saamisessa auttaa tarkasti mietitty ja totuudenmukainen liiketoimintasuunnitelma sekä huolellisesti laadittu kannattavuuslaskelma.

Aloittavana yrittäjänä voit saada rahoitusta kolmesta lähteestä: omasta rahoituksesta, lainoista ja mahdollisista avustuksista. Neljättä rahoitusmuotoa eli tulorahoitusta ei aloitusvaiheessa useimminkaan ole.

Rahoituksen saamiseksi sinun on usein sijoitettava yritystoiminnan aloittamiseen myös omia säästöjä, kiinnitettävä omaisuutta ja otettava henkilökohtaista lainaa. Nämä sijoitetaan yritykseen sen alkupääomaksi.

Perustamisrahoitus

Ilman suurta omaa varallisuuttakin perustamiseen tarvittava rahoitus on mahdollista saada, jos liikeideasi on hyvä. Suomesta löytyy monia julkisia rahoitusmahdollisuuksia, joita täydentää joukko yksityisiä pääoma- ja enkelisijoittajia. Valtion vastuulla toimiva Finnvera Oyj on ainoa rahalaitos, jolla on oikeus riskirahoitukseen. Finnvera tarjoaa pääomasijoituksia ja takauksia pankkilainoille.

Rahoitusyhtiöiden tarjoamia osamaksu- ja leasing-rahoitusmahdollisuuksia kannattaa hyödyntää etenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun hankit koneita ja laitteita. Silloin yrityksen vakuuksia säästyy muihin rahatarpeisiin.

Starttiraha

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, joka on tarkoitettu aloittavan yrittäjän henkilökohtaisiin menoihin. Se turvaa toimeentuloa siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen kestää. Starttirahaa voit hakea oman alueesi TE-palveluista.

Starttirahan suuruus on noin 700 €/kk eli 34,50 €/arkipäivä. Starttiraha myönnetään normaalisti 6 kuukauden jaksoissa. Harkinnan mukaan sitä voi saada enintään 12 kuukauden ajaksi. Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen.

Starttirahaa voit saada jos:

 • olet työtön työnhakija 
 • siirryt palkkatyöstä, sivutoimisesta yritystoiminnasta tai opiskelusta päätoimiseksi yrittäjäksi  
 • haet starttirahaa ennen yrityksen perustamista 
 • olet laatinut uskottavan liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman (näihin saat apua yritysneuvojalta)
 • hallitset toimialasi ja yritystoiminnan sinulle asettamat vaatimukset 
 • liiketoiminnan alkuvaiheen rahoitus on kunnossa 
 • sinulla ei ole maksuhäiriöitä

Starttirahahakemusta varten tarvitset

 • liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelman esim. YT2 tai YT3 -lomakkeella
 • kannattavuuslaskelman/taloussuunnitelman YT5 –lomakkeella
 • todistuksen maksetuista veroista
 • tositteen toiminnan käynnistämiseen varaamastasi 2–3 kk:n alkurahoituksesta.

TE-palvelut ottaa starttirahapäätöstä tehdessään huomioon muun muassa toimialasi yritysten kilpailutilanteen ja uuden yritystoiminnan tarpeen paikkakunnalla, jonne olet perustamassa yritystä.

Lue lisää TE-palveluiden sivuilta