VIP&KO - Connecting Kotka by sea routes & improving safety and border crossing customer experience of future passenger lines

Hankkeen tarkoituksena on Kaakkois-Suomen raja-alueen saavutettavuuden parantaminen uusien matkustajalaivareittien avulla sekä matkustajaturvallisuuden ja rajakäytänteiden parantaminen.

Hanke rakentaa kestävää pohjaa uudelle matkailun liiketoimialalle sekä matkailutoimialan kehittämiselle Kaakkois-Suomen. Hankkeen toimenpiteet parantavat alueen saavutettavuutta sekä matkustajaturvallisuutta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat raja-alueen asukkaat, jotka hyötyvät uudesta matkustajalaivaliikennereitistä, matkanjärjestäjät, matkailutoimialan yritykset, HaminaKotkan satamatoimijat ja viranomaiset.

Hankkeen tarjoamiin palveluihin kohderyhmille kuuluvat matkustajalaivaliikenteen uusien palvelujen ja tuotteiden kehitys ja testaus, markkinointi ja viestintä sekä rajapalvelujen kehittäminen Kaakkois-Suomessa.