URHEAT

URHEAT-hankkeessa selvitetään Ukrainan jälleenrakentamisen mahdollisuudet Kymenlaakson yrityksille ja muille toimijoille.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä maakunnan kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä ja osaamista sekä kehittää palvelutarjontaa, jolla edesautetaan yritysten mukaanpääsyä jälleenrakennushankkeisiin. Hankkeessa hahmotetaan eri kehitysrahoituslaitosten ja -ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia ja selvitetään miten Kymenlaakson kehittämisorganisaatiot yhteistyöverkostoineen voivat tehokkaimmin edistää maakunnan yritysten ja muiden toimijoiden osallistumista Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Kohderyhmänä ovat maakunnan yritykset sekä kehittämis- ja koulutusorganisaatiot.

Hankkeet tarjoamat palvelut yrityksille:

  • Kartoitetaan ja kuvataan kotimaisten ja kansainvälisten rahoituslaitosten ja -ohjelmien toimintatavat ja mahdollisuudet maakunnan yrityksille ja muille toimijoille Ukrainan jälleenrakennusprosessissa.
  • Kartoitetaan nykyinen osaaminen, osaamispuutteet ja yhteistyömahdollisuudet. Vahvistetaan kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja.               
  • Laaditaan hankkeen jälkeiselle toiminnalle ja etenemiselle vaiheistettu tiekartta.