Reiteistä vetovoimaa rajaseudulle

Korona pandemian ja Ukrainan sodan vaikutukset rajaliikenteen vähenemiseen ovat osuneet kipeimmin rajan pinnassa oleviin kuntiin. Hankkeen avulla lisätään Kymenlaakson rajaseudun matkailua parantamalla ihmisiä kiinnostavan Salpapolun palveluvarustusta.

Tavoite on kartoittaa Salpapolun nykytilanne ja tehdä suunnitelma, miten reittejä uudistetaan. Lisäksi kehitetään Salpalinjamuseon matkailullista houkuttelevuutta suunnittelemalla sinne lyhyempiä päiväkävijöille suunnattuja reittejä. Samalla selvitetään myös museon palveluiden laajentamismahdollisuuksia ja niiden toteuttamismahdollisuuksia. Lisäksi Suomen Salpa pyöräreitistä tehdään reittivideo, jota hyödynnetään osana reitin opastusmateriaalia. Kuvatusta materiaalista tuotetaan myös lyhyempiä eri someformaatteihin sopivia markkinointivideoita.

Kohderyhmänä ovat retkeilevät matkailijat ja paikallinen väestö. Välillisesti seudun kunnat hyötyvät verotulojen kasvun myötä kasvavista asiakasmääristä.

Matkailijat ja paikallinen väestö saavat parannettuja matkapalveluja kuten päiväkävelijöille suunnattuja kävelyreittejä ja laajempia museo palveluja.