Rakennemuutosalojen tulevaisuusnäkymät

Hankkeen tavoitteena on saada muodostettua täsmennetty kokonaiskuva Kymenlaakson viiden merkittävimmän toimialan, mm. prosessiteollisuuteen linkittyvien yritysten tulevaisuusnäkymistä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeista ja -haasteista.

Äkillisen rakennemuutoksen tilanteesta johtuen vuosittain tehtäviä alueellisia toimialakartoituksia on päivitettävä pikaisella aikataululla päivitetyn tilannekuvan saamiseksi, ja yritysten kehittämispalvelujen sekä koulutus- ja työelämäpalvelujen parantamiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson maakunnan viiden merkittävimmän toimialan työllistävät yritykset, mukaan lukien rakennemuutoksesta erityisesti kärsivät toimialat/yritykset, kuten esimerkiksi Sunilan tehtaan, Anjalankosken tehtaan, Kouvolan Fazerin tehtaan alihankkijat ja niiden yritysverkostojen yritykset.

Hankkeen avulla saadaan täsmennetty kokonaiskuva Kymenlaakson viiden merkittävimmän toimialan suurimpien yritysten, kuten esim. prosessiteollisuuden työllistävien yritysten tilanteesta ja tulevaisuusnäkymistä, jota käytetään pohjana yritys- ja neuvontapalvelujen sekä koulutus- ja työelämäpalvelujen kehittämisessä.