Yrittäjyyskasvatus Virtaa Kaakossa - K-S yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa – Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi -hankkeen tavoitteena on sitouttaa yrittäjyyskasvatuksen eri tasot (kuntien sivistystoimet, koulutuksen järjestäjät ja oppilaitosjohto, opetushenkilöstö, paikallinen yrityskenttä ja elinkeinoelämä) ja toimijat Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategian ja toimintaohjelman toteuttamiseen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Alueelle luodaan yrittäjyyden toimiva ekosysteemi. Projektin tuloksena yrittäjyyskasvatusosaaminen lisääntyy, yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen arviointi ja seuranta on systemaattista, on luotu uusia toteutusmalleja ja yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä. Yrittäjyyskasvatuksen eri toimijat ovat laajasti verkostoituneet ja yrittäjyyskasvatusstrategiaa toteutetaan kouluissa ja oppilaitoksissa. Pitkällä aikavälillä nuorten yrittäjyysmyönteisyys kasvaa ja perustettujen yritysten määrä lisääntyy.

Hankkeen osatoteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto.