Yrittäjän tukiverkko

Apua yrityksille koronakriisistä toipumiseen

Hankkeen keskeinen tavoite on yritysten avustaminen koronakriisissä ja sen aiheuttamien ongelmien toipumisessa vauhdittaminen. Hankkeen tavoitteena on myös yritysten muutosvalmiuksien lisääminen, elinkelpoisuuden parantaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja sitä myötä työpaikkojen säilyminen.

Maksutonta asiantuntija-apua

Yritysten tukiverkko –hanke tarjosi maksutonta asiantuntija-apua työllistäville pk-yrityksille ja verkostoituville yksinyrittäjille Kymenlaakson alueella. Asiantuntija-apu on maksutonta de minimis –säännösten puitteissa. Sitä jaettiin seuraaviin tarkoituksiin: 

  • Taloudellisen tilanteen tarkastelu, rahoitusratkaisujen selvitys ja suunnitelmat vakautuskeinojen käyttöönotosta  
  • Lakipalveluita, esimerkiksi saneerausvaiheeseen päätyneiden yritysten tervehdyttämissuunnitelmiin  
  • Digitalisaation mahdollisuuksien tunnistamiseen ja liiketaloudelliseen tarkasteluun  
  • Yritystoiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen esim. Lean-menetelmää hyödyntäen  
  • Markkinoinnin ja myynnin tehostaminen, uusien asiakkuuksien ja markkina-alueiden löytäminen.  

Yritysneuvontamme auttaa ja palvelee sinua mahdollisissa jatkotoimenpiteissä ja toiminnan kehittämisessä.  

Kohderyhmät: Yritykset
Kohderyhmille tuotetut palvelut: Toimenpiteinä ovat yritysten tilanteen analysoiminen ja yrityskohtaisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelu. Kehittämistoimenpiteitä voivat olla talouden vakauttamissuunnitelmat, tuottavuuden tarkastelu ja prosessien kehittäminen, liikevaihdon kasvattamisen mahdollisuuksien tunnistaminen, myynnin edistäminen ja digiprojektien käynnistäminen. Hankkeen toimenpiteinä varaudutaan myös yritysten neuvontaan velkasaneerauksissa ja muissa koronasta johtuvissa ongelmatilanteissa.