YES-Lukiot työelämään (YES ry:n verkostohanke)

Tässä YES ry:n verkostohankkeessa rakennetaan yrittäjämäisiä lukioita Suomeen! Pääpaino on lukioiden ja nuorten työelämäyhteyksien rakentamisessa. Hankkeessa on mukana pilottilukioina Haminan, Karhulan ja Kotkan lyseon lukiot. Pilottilukioiden kanssa lähdetään rakentamaan mallia yrittäjämäisestä lukiosta, jossa lukiolaiset ovat aktiivisessa kanssakäymisessä työelämän kanssa. Hankkeessa vahvistetaan lukiolaisten työelämä ja yrittäjyystietoisuutta, rakennetaan uudenlaista johtamiskulttuuria ja opettajuutta sekä kehitetään yrittäjyyteen kursseja, toimenpiteitä ja ohjelmia (NY Vuosi yrittäjänä). Oppimisympäristöihin kuuluvat niin fyysiset, virtuaaliset kuin sosiaaliset oppimisympäristöt. YES-verkostoon kuuluu 19 alueellista yrittäjyyskasvatuksen resurssikeskusta, joiden taustalla on laaja elinkeino- ja työelämätoimijoiden verkosto sekä koulutuksen järjestäjiä.

Hankkeen päärahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY

Hankkeen päätoteuttajana YES ry