Xlab - Yhteys yrityksiin

Alueellinen ekosysteemi ja kokeilut tulevan kampusalueen kehittämiseksi

Xlabin tavoitteena on kehittää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta) fyysinen ja digitaalinen alusta, jolla XAMK:n Kotkansaaren uuden kampuksen toimintoja sekä palveluita voidaan kokeilla käytännössä ennen varsinaisten tilojen valmistumista. Tilojen ympärille luodaan alueellista ekosysteemiä sekä hankitaan käytännön kokemuksia uusien tilojen käyttötarpeiden ja toimivuuden suhteen.

Kohderyhmät: Yritykset

Kohderyhmille tuotetut palvelut: Yhteisöllistä XLab -kokeilutilaa hyödynnetään osana Kantasatamaan syntyvän tulevaisuuden osaamiskeskittymän suunnittelua. Xlab tarjoaa yrityksille väylän tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa (opiskelijoiden verstastoiminta, toimeksiannot, opinnäytetyöt) sekä pienimuotoiset coworking -tilat työskentelylle osana XLab -tilaa. Yritysten toimeksiannoista syntyy toimialariippumattomia kokeiluja osana Kantasataman kokonaisuutta. Kokeilutilassa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia kuten hackathoneja, opiskelijatapahtumia, opetustoimintaa, koulutuksia ja asiantuntijaluentoja. Edistetään tapahtumakeskukseen liittyvää palveluliiketoimintaa sekä tuetaan uusia toimijoita mm. LevelUp yrityskiihdyttämön kautta. Tapahtumakeskuksesta kiinnostuneiden yritysten asiakastarpeiden selvittäminen ja julkisten sekä yksityisten painopisteiden kartoitus.Keskeiset toimenpiteet: Luodaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa TKI-toiminnan ja tapahtumien kokeilut Kotkansaarella ennen uuden kampuksen valmistumista. Tavoitteena on myöhemmin siirtää tiloista saadut kokemukset ja osaaminen uudelle kampukselle. Innovaatiotyökalun avulla kerätään ja arvotetaan XLAB Kotkan ja myöhemmin monitoimiareenan tiloissa toteutettavia ideoita. Toteutetaan 3-4 isoa yleisötapahtumaa, 6-7 nopeaa kokeilua tai yritys-TKI-toimeksiantoa sekä 8-10 muuta tapahtumaa. Julkaistaan parhaista käytännöistä ja havainnoista 2-3 julkaisua asiantuntija- ja tutkijafoorumeilla.Hankkeen hyöty kohderyhmälle: XLab-tilan sekä toteutettujen toimenpiteiden myötä kehittyvä tiiviimpi yhteistyö yritysten, ammattikorkeakoulun, Kotkan kaupungin sekä Cursorin välillä

Toteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja Cursor Oy