XAMPUS - 21UNI

Hankkeen tavoitteet:

  • Rakentaa XAMPUS-masterplanille strateginen yrityskumppanuusverkosto, joka
  • täydentää XAMK:n strategisia kärkiä opetus- ja TKI-toiminnalla,
  • haastaa investointisuunnittelua uudenlaisten toimintamallien ja sisältöjen kautta.
  • rakentaa kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja, jotka tuovat XAMPUS sisällönsuunnitteluun uusia näkökulmia.
  • suunnitella, tuotteistaa ja toteuttaa kokeilu ”21UNI” -esiselvityksen pohjalta luomalla uudenlaisen koulutuskonseptin ja sisältöjä, jotka voidaan skaalata osaksi XAMPUS toimintaa.
  • kartoittaa XAMPUS-hankkeen mahdollisuudet hyödyntää Euroopan Investointipankin (EIB) rahoitusinstrumentit.
  • Tuottaa XAMPUS-masterplansuunnitelmaan innovatiivista sisältöä ja ylläpitää suunnitteluprosessin ambitiotasoa.

Hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto AIKO-rahoitusohjelmasta.