WOOD - Puuenergian toimitusketju

Hankkeessa haetaan seudulle uutta merkittävää vientiliiketoimintaa, ja uutta, kansainvälisen tason roolia uusiutuvan energian sektorilla. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa Kotkan-Haminan seudulle merkittävä asema puuperäisen energiaraaka-aineen lähteenä läntisen Euroopan kasvaville bioenergiamarkkinoille sekä synnyttää investointeja ko. ketjussa, mm. logistiikassa ja kiinteiden puupolttoaineiden jalostuksessa. Hankkeessa kartoitetaan kiinteiden puupolttoaineiden markkinapotentiaali ja asiakkuudet sekä puuraaka-aineiden saatavuus ja toimittajat, sekä tarkastellaan keskeisiä toimintaympäristön muutoksia. Tulosten perusteella seudusta voisi muodostua merkittävä bioenergian toimituskeskus.