Vetyä, virtaa Kaakkoon

Vihreään sähköön ja vetyyn perustuvalla teollisuudella on suuri rooli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen teollisessa murroksessa ja alueen kehittymisessä. Alueilla on suuri tarve saada lisää uusiutuvaa energiaa ja tehdyn Itä-Kaakko vetylaaksoselvityksen perusteella alueella onkin erittäin merkittävät uusiutuvan energian ja vetyteollisuuden mahdollisuudet. Vetyä, virtaa Kaakkoon hankkeen tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa sekä vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä itäisen Suomen vetylaakson toiminnan käynnistämisessä.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Uusiutuvan energian ja vetytalouden erilaisten liiketoimintojen edistäminen Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudulla, Kouvolan alueella ja Kotkan-Haminan kaupunkiseudulla
  2. Eri toimijoiden yhteistyön vahvistaminen Itä- ja Kaakkois-Suomen vetylaakson toiminnan käynnistämisessä
  3. Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun, Kouvolan alueen ja Kotkan-Haminan kaupunkiseudun kilpailukyvyn lisääminen uusiutuvan energian investointien sijoittumisalueena
  4. Lupaprosessien sujuvoittaminen Lappeenrannassa, Imatralla, Kouvolan alueella ja Kotkan-Haminan
    kaupunkiseudulla
  5. Yleis- tai asemakaavahankkeiden käynnistäminen Lappeenrannassa ja Imatralla
  6. Vetytalouden vaatimien investointien tunnistaminen ja niihin liittyvien toimintojen kestävyys ja
    turvallisuusnäkökohtien identifiointi Etelä-Karjalassa

Kohderyhmänä ovat uusiutuvaan energiaan ja vetytalouteen liittyvät yritykset sekä hankealueen ja Suomen Vetylaakso ry:n toiminta-alueen kaupungit ja kehitysyhtiöt, lisäksi myös alueen
korkeakoulut. Maankäyttöselvityksiin liittyen kohderyhmänä ovat erityisesti Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu sekä Kouvolan alue ja Kotkan-Haminan kaupunkiseutu.

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.