Vähähiilisyys yritysten kilpailueduksi

Hankkeella vastataan omalta osaltaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin päästöjen vähentämisestä tukemalla ja edistämällä innovatiivisten vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uusia teknologioiden käyttöönottoa sekä näihin liittyviä prototypointeja ja pilotointeja. Hanke vastaa tarpeeseen tuoda oikeanlaista osaamista vähähiilisyysinnovaatioiden arvon kasvattamiseksi ja lisäksi sillä tuetaan yrityksen (sisäisten)erilaisten prioriteettisen yhdensuuntaistamista (=strategista kyvykkyyttä) koskien yrityksen kilpailuedun määrittelyä kestävän kehityksen kehyksessä.

Hankkeen tavoitteena on:
1. Integroida vähähiilisyys yritysten strategiseen kehittämiseen rohkaisemalla yritysjohtoa kestävään kehitykseen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen kokonaisvaltaisesti sekä- hyödyntää strategista muotoilua yritysten vähähiilisyysinnovaatioiden tuottaman arvon kasvattamiseksi.
2. Arvioida vähähiilisyyttä edistävien tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatioiden kaupallistamismahdollisuuksia ja
rakentaa tiekarttoja niiden viemiseksi markkinoille
3. Edistää alueen materiaali- ja energiavirtoja hyödyntävien yritysten ja niitä tukevien toimijoiden verkostojen
vertaisoppimista ja yhteistä arvonmuodostusta kestävän kehityksen/yhteiskunnallisen arvon näkökulmasta

Kohderyhmä: Kymenlaakson Pk-yritykset ja startup-yritykset, joilla on vähähiilisyyteen liittyviä innovaatioita ja/tai kehittämisaikeita ja jotka haluavat kehittää kilpailukykyään kestävän kehityksen näkökulmasta.

Palvelut kohderyhmille:

  1. Strategisen muotoilun valmennukset
  2. Digital design business lab -analyysityöpajat
  3. Innovaatioiden kaupallistamisprosessin rakentaminen räätälöidyillä kehittämispalveluilla
  4. Yrityksen kehitystason arviointi kestävän kehityksen näkökulmasta sekä yritysten kehityksen ja hankkeen vaikutuksen arviointi