UKAMARU - Uutta kasvua matkailuun Ruotsin markkinasta

Hankkeen tarkoitus on luoda Etelä-Kymenlaaksosta ja Loviisan seudusta vetovoimainen ja suosittu ruotsalaisten alueellinen matkailukohde, jonka myötä kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvaa pitkällä tähtäimellä.

Hankkeen tavoitteet:

  1. kasvattaa ruotsalaisten ja muiden kansainvälisten matkailijoiden määrää ja viipymää Loviisan ja Etelä-Kymenlaakson alueilla
  2. säilyttää ja lisätä matkailualan ja sen tukielinkeinojen työpaikkoja koko Kymenlaakson ja Loviisan alueilla
  3. laajentaa seudun matkailutarjontaa ruotsalaisen matkustajan profiiliin täsmääväksi
  4. kehittää digitaalisen kauppapaikan matkapakettien sisältöjä ruotsalaisten suosimien kiertomatkojen osalta
  5. tukea alueella käynnistetyn MICE (yritystapahtuma- ja kokousmatkailu) segmentin markkinointia Ruotsissa

Kohderyhmänä ovat ruotsalaiset matkailijat sekä kuluttaja- että yrityssegmentillä, matkanjärjestäjät, incoming-toimistot, sosiaalisen median vaikuttajat ja perinteisen median edustajat sekä Etelä-Kymenlaakson ja Loviisan alueiden matkapalveluja tuottavat yritykset.

Hankkeen tarjoamat palvelut:

  • alueen matkakohteiden, erityisesti kulttuuri-, luonto- ja elämysmatkapakettien esittely ruotsalaisille ostajille matkailun myyntitilaisuuksissa
  • tuotekehitysyhteistyö ja työpajat pääosin Suomessa ja Ruotsissa toimivien matkanjärjestäjien ja DMC:n kanssa
  • palvelukonseptien tuotteistus yhteistyössä seudun yrittäjien kanssa vastaamaan Ruotsin markkinan tämänhetkisiin ja lähitulevaisuuden matkailutrendeihin
  • digitaalisen kauppapaikan tarjonnan laajentaminen ruotsalaisille matkailijoille soveltuviksi paketeiksi
  • FAM- eli tutustumismatkojen järjestäminen ruotsalaisille matkatoimisto-ostajille yhdessä Visit Finlandin, DMC:n kanssa sekä suoraan itse kutsuen