Uusiutuva teollisuus ja logistiikkastrategia

Tavoitteena on luoda Kotka-Haminan seudun teollinen ja logistinen elinkeinostrategia, joka nojaa teknologiateollisuuden markkinoihin, cleantechin ja biotalouden mahdollisuuksiin, ja hyödyntää olemassa olevaa teollista ja logistista infrastruktuuria ja osaamista, ja joka nojaa maantieteelliseen asemaan ylivoimaisena kilpailutekijänä, ja hyödyntää satama, maantie- ja raideliikenteen mahdollisuuksia, varastointi ja käsittelypalveluita ja älykkäitä ICT-sovelluksia.

Hankkeessa laaditaan strateginen roadmap teolliselle ja logistiselle elinkeinosektorille vuosille 2015 – 2020 – hahmottelemalla rakenteellisia pitkän tähtäimen kasvualoja ja sitomalla ne makrotaloudelliseen viitekehykseen.