Uusia polkuja omistajanvaihdoksiin

Suomessa kymmenillä tuhansilla yrityksillä on lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Hankkeessa luodaan kokonaiskuva lähivuosien omistajanvaihdosnäkymistä Kotkan-Haminan seudulla sekä
ennakoidaan osaamis- ja muutostarpeita työmarkkinoiden tarpeiden pohjalta.

  • Vahvistetaan yhteistyöverkostoa asiantuntijoiden, omistajanvaihdostoimijoiden, viranomaisten ja seudun oppilaitosten kanssa omistajanvaihdospalvelujen kehittämiseksi.
  • Selvitetään parhaita omistajanvaihdoskäytänteitä esim. benchmarkkaamalla olemassa olevia yrityspalveluja ja hankkeita omistajanvaihdoksiin liittyen ja pilotoidaan niistä parhaiten Kymenlaaksoon sopivia käytänteitä alueellisen palvelumallin pohjaksi. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. yrittäjäjärjestöjen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Finnveran kanssa.

Hanke vahvistaa alueen yhteishenkeä parantamalla palveluntarjoajien verkostoyhteistyötä, imagoa ja edistää myönteisen yritysilmapiirin kehittymistä seudulle. Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla saadaan aikaan alueellista vireyttä ja vetovoimaa, varmistetaan työpaikkoja ja luodaan uusia. Uudet yrittäjät saavat lentävän lähdön toiminnalleen ja yritysten tuotteiden ja palveluiden tarjonta kehittyy. Omistajanvaihdoksissa huomioidaan myös vastuullisuuskysymykset; olisi tärkeää, että uuden omistajan arvoissa vastuullisuudella on aikaisempaa vahvempi rooli.

Kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yrittäjät, muutostilanteessa olevat työnantajat ja työntekijät yrityksissä sekä organisaatoissa työskentelevät työntekijät ja johtajat yksityisellä ja julkisella sektorilla. Yrityspalvelujen tuottajina hankkeen kohderyhmä ovat työvoimahallinnon yrityspalvelujen asiantuntijat sekä oppilaitosten oppisopimuspalvelut.

Palveluina yrityksille hanke tarjoaa:

  • Asiantuntijapalveluita
  • Työpajoja ja valmennuksia yrityksille
  • Omistajanvaihdosseminaarin

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.