Uudistuva ja vetovoimainen Vaalimaa

Hankkeessa tuetaan koronapandemiasta ja Venäjän epävakaasta tilanteesta kärsivien Virolahden ja Vaalimaan alueen matkailu- ja palveluyritysten uudistumista ja kehittymistä, mm. digitaalisten ratkaisujen avulla, kuten uuden palvelualustan suunnittelulla ja käyttöönotolla sekä tuotteistamalla uusia palveluita potentiaalisille asiakasryhmille.

Uudet liiketoimintamallit ja -avaukset auttavat yrityksiä tavoittamaan uusia asiakasryhmiä ja palvelemaan niitä, jotka eivät ole pandemian ja rajaliikenteen sulkeutumisen myötä päässeet käyttämään alueen kaupallisia palveluja. Toimenpiteillä tuetaan yritysten kasvua, olemassa olevien työpaikkojen säilymistä ja edesautetaan uusien työpaikkojen syntymistä.

Kohderyhmänä ovat Virolahden ja Vaalimaan alueen matkailu- ja kaupalliset toimijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut:

  • Kaupallisten palveluiden tuotteistus ja testaus
  • Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja testaus
  • Rajaliikenne- ja terveyspalveluiden skenaarion laatiminen

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.