Up Action - Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen

Up Action – Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen -hanke toteutetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteisenä verkostohankkeena, jossa ovat mukana Cursor Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattiopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattiopisto tiiviissä yhteistyössä, alueen opetustoimien, kehittämisyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen ja valtakunnallisen YES-verkoston kanssa.

Hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. Pitkän aikavälin tavoitteena on pk-yrittäjyyteen ja kasvuun ja kansainvälisyyteen tähtäävän yrittäjyyden lisääminen Kaakkois-Suomessa ja alueen yrittäjyysilmapiirin kohentuminen nuorten asenteiden kautta. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan ja kehitetään nuorten työelämävalmiuksia ja joustavia yrittäjyysopintoväyliä Kaakkois-Suomen alueella, jotta voidaan vastata paremmin muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ja alueen rakennemuutoksesta johtuviin haasteisiin nopeammin, sekä estää osaltaan nuorten syrjäytymistä.

Hankkeen tavoitteet:

Tavoite 1. Uudenlaisten, verkostomaisten, tulevaisuuden yrittäjyyteen tähtäävien oppimisympäristöjen kokeilu, kehittäminen ja juurruttaminen. Uusien yrittäjyyttä tukevien yhteistyömuotojen etsiminen ja tiivistäminen kaikilla tasoilla alueen työelämän, yrittäjyyden toimijoiden ja oppilaitosten kanssa nuorten yrittäjyyden edistämiseksi.

Tavoite 2. Nuorten työelämävalmiuksien sekä yrittäjyysosaamisen tukeminen yrittäjyyden ehjä Väylä-mallin mukaisesti; perusopetuksesta toiselle asteelle, jatkokoulutukseen, työelämään ja/tai yrittäjyyteen, nivelvaiheet, opintoväylien joustavuus ja työelämävastaavuus huomioiden.     

Kohderyhmille tuotetut palvelut:

Nuorten työelämävalmiuksien kehittäminen Joustavat yrittäjyysopintoväylät Kaakkois-Suomen alueella, jotta voidaan vastata paremmin muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ja alueen rakennemuutoksesta johtuviin haasteisiin nopeammin, sekä estää osaltaan nuorten syrjäytymistä.

Hankkeen hyöty kohderyhmälle: Nuorten parantuneet työelämävalmiudet.