UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta

Seudun matkailu Kiinan markkinoille

Kiinasta Suomeen suuntautuva matkailu on voimakkaassa kasvussa. Helsinki-Vantaan lentokenttä on yksi tärkeimmistä porteista Kiinasta Eurooppaan. Myös Venäjältä tulee Etelä-Suomeen paljon kiinalaisia matkailijoita. E18-tie yhdistää Kotkan-Haminan ja Porvoon seudun näihin matkailijavirtoihin. Kotkan-Haminan ja Porvoon seudulla on panostettu kansainvälisen matkailun kehittämiseen, mutta Kiinan matkailukysyntään ei pystytä vielä vastaamaan tehokkaasti.

Hankkeessa rakennetaan Kiinan matkailumarkkinoille tähtäävä yritysverkosto Kotkan-Haminan ja Porvoon seudun kasvuhakuisista matkailu- ja palveluyrityksistä. Yrityksille järjestetään tuotekehitysvalmennusta työpajoissa sekä yrityskohtaisissa kehittämistapaamisissa. Valmennuksessa huomioidaan tutkitut kiinalaismatkailijan asiakasprofiilit ja perehdytetään yritykset Kiinan kulttuurin erityispiirteisiin. Tuotekehityksen tuloksena syntyneistä tuotepaketeista toteutetaan kiinankielistä markkinointi- ja myyntimateriaalia.

Hankkeessa kartoitetaan tuotteiden myyntiin ja markkinointiin soveltuvat myyntikanavat ja yhteistyökumppanit. Tuotemyyntiä ja markkinointia pilotoidaan eri myyntitapahtumien yhteydessä valituille kiinalaisille kohderyhmille ja myynninedistämiseksi toteutetaan mm. media- ja matkanjärjestäjävierailuja. Hyödynnetään ajankohtaista tutkimustietoa kiinalaisten matkailusta. Käynnistyneen yritysyhteistyön myötä syntyy uusia mahdollisuuksia vastata kiinalaisten matkailun kasvavaan kysyntään.

Kohderyhmät: Yritykset

Kohderyhmille tuotetut palvelut: Hankkeessa rakennetaan Kiinan matkailumarkkinoille tähtäävä yritysverkosto Kotkan-Haminan ja Porvoon seudun kasvuhakuisista matkailu- ja palveluyrityksistä. Yritysverkostolle järjestetään tuotekehitysvalmennusta työpajoissa sekä yrityskohtaisissa kehittämistapaamisissa. Valmennuksessa huomioidaan tutkitut kiinalaismatkailijan asiakasprofiilit ja perehdytetään yritykset Kiinan kulttuurin erityispiirteisiin. Yritysverkostolle toteutetaan kiinankielistä markkinointi- ja myyntimateriaalia tuotekehityksen tuloksena syntyneistä tuotepaketeista.Keskeiset toimenpiteet: 1) kevyt tausta-analyysi ja verkostoyhteistyön käynnistäminen 2) yritysverkoston asiakaslähtöinen ja markkina-aluekohtainen tuotekehitys 3) tuotekehityksen integrointi Kiinan markkinoille suunnattuun myyntiin ja markkinointiinHankkeen hyöty kohderyhmälle: Hankkeen myötä tavoitellaan matkailuun uutta kohdemarkkinaa Kiinasta. Hankkeen avulla lisätään matkailijoiden mahdollisuuksia valita ja ostaa matkailupalveluja Porvoon ja Kotkan-Haminan seuduilta. Hankkeen toimenpiteiden myötä yritykset verkostoituvat ylimaakunnallisesti mahdollistaen yritysten uusien innovaatioiden syntymisen sekä verkoston toimijoiden osaamisen ja Kiina-markkinan ymmärryksen kasvun. Samalla saavutetaan uusia yhteistyömuotoja toimijoiden välille. Matkailuyritysten tuotteiden laatu kehittyy vastaamaan kansainvälistä tasoa ja yritysten valmiudet kansainväliseen matkailutoimintaan paranevat.