Twin Campus

Uusia vuorovaikutusmalleja kumppanuusalueiden välille

Hankkeessa rakennetaan yliopistojen ja yritysten rajat ylittävän yhteistyömallia sekä tuetaan opiskelijayrittäjyyden, startup-yritysten ja pk-yritysten yhteistyötä.

Hankeen tavoitteena on laajentaa yhteistyössä toimivien alueiden kilpailukykyä luomalla houkuttelevat olosuhteet teknologia- ja osaamisyritysten kehittämiselle ja houkuttelemalla vastaavanlaisia yrityksiä myös muualta sijoittumaan ja toimimaan ohjelma-alueella paikallisten johtavissa asemissa olevien yliopistojen kanssa.

Kohderyhmänä ovat yritykset ja yliopistot.

Hanke palvelee parantaen yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä kannustamalla yritysten modernisointia ja kansainvälistymistä sekä luomalla edellytykset yliopistopohjaisen teknologian kaupallistamiselle.

Projektipartnerit:

  • XAMK University
  • Cursor Oy