Teolliset symbioosit

Teollisten symbioosien edistäminen tukee vähähiilisyyttä. Kansallisen Motivan johtaman FISS-toimintamalli auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista, sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. Cursor Oy on aluekoordinaattori Etelä-Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Kiertotalouden potentiaali eli tarjolla olevat ja yritysten etsimät resurssit kartoitetaan yrityshaastatteluin, tilastotiedoista ja työpajoissa eri paikkakunnilla. Tiedot kerätään tietokantaan symbioosien etsimiseksi myös työpajojen ulkopuolella ja eri alueiden välillä. Toiminta on suunnattu ensisijaisesti tuotantoyrityksille, julkisen sektorin toimijoille sekä ratkaisujen ja osaamisen tarjoajille. Tavoitteena on yli toimiala- ja sektorirajojen toimiva resurssien tehokkaampi hyödyntäminen.