Sustainable Travel Kymenlaakso

Hankkeen tarkoituksena on Kymenlaakson matkailun kehittymisen edistäminen kestävän matkailun kohteeksi ja siten tukea alueen
matkailusektorin toimintaedellytyksiä ja pitkäjänteistä kehittymistä kestävyys-teeman tärkeyden noustessa.

Hanke tukee Suomen matkailustrategian (TEM 2019) tavoitetta muodostaa Suomesta kestävän matkailun kärkimaa 2025.
Hankkeen myötä alueen matkailutoimijoiden tunnettavuus nousee kansallisessa markkinoinnissa, jossa jatkossa kestävien matkailupalveluiden rooli on nousemassa. Kestävän matkailun kehittäminen kilpailukyvyn kannalta on merkittävää. Tämä parantaa Kymenlaakson matkailutoimijoiden sekä elinkeinotoimintojen menestyksen edellytyksiä.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat Kymenlaakson maaseudun matkailu- ja palvelualan pk- ja mikroyritykset sekä muut matkailutoimijat jotka ovat tai voivat olla kiinnostuneita kestävyyden edistämisessä matkailupalveluissaan ja – tuotteissaan.

Palvelut:

  1. Matkailutoimijoille suunnatut koulutukset kestävyyden edistämisestä matkailussa sekä Sustainable Travel Finland -ohjelmasta
  2. Toimintasuunnitelma Kymenlaakson kestävän matkailun viestintätoimiin
  3. Suunnitelman laadinta Kymenlaakson matkailulle ilmastonäkökohdista