Smart-up BSR

Alueelliset älykkään erikoistumisen strategiat käytäntöön

Smart-up BSR vastaa alueiden kohtaamiin haasteisiin, jotka liittyvät älykkääseen erikoistumiseen perustuvien alueellisten tutkimus- ja innovaatiostrategioiden (RIS3= Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) toteuttamiseen.

Itämeren alueen kumppanialueet ovat edelläkävijöitä älykkään erikoistumisen strategioiden (RIS3) hyödyntämisessä, joka perustuu paikkasidonnaisille innovaatioekosysteemeille. Älykkäästä erikoistumisesta tulee Itämeren alueen taloudellisen muutoksen kulmakivi, jolla luodaan kestävää kasvua ja uusia työpaikkoja.

Kohderyhmänä ovat akatemia ja tutkimuslaitokset, innovoinnin verkostot ja klusterit, yritykset, elinkeinoyhtiöt, alueelliset/ paikalliset innovaatiopolitiikkaan osallistuvat viranomaiset ja päätöksentekijät.

Hanke palvelee innovaatiotoimijoita tietoisuuden ja osaamisen lisäämisellä koskien RIS3 strategioita ja lisää kohderyhmiensä innovointikyvykkyyttä kansainvälisillä innovaatioleireillä.

Partnerit:

 • Aalto University Foundation sr (hallinnoija)
 • Helsinki-Uusimaa Regional Council
 • The City of Aarhus
 • Tallinn City Enterprise Department
 • Brandenburg Ministry of Justice , European Affairs and Consumer Protection
 • University of Latvia
 • Liepaja University
 • The Agency for Science, Innovation and Technology
 • Klaipeda Science and Technology Park
 • Metropolitan Area Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • ITMO University, Cursor Oy
 • Kotka-Hamina Regional Development Company
 • Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia