Selvitys Ukrainan sodan vaikutuksista Kymenlaakson yrityksiin

Hankkeessa tehdään nopea, seikkaperäinen kartoitus Kymenlaakson yritysten tilanteesta Venäjäpakotteiden ja sodan vaikutusten selvittämiseksi. Selvityksessä huomioidaan esimerkiksi yritysten energiaratkaisujen tilanne ja muutostenkiireellisyys, rahoitustilanne, raaka-aine-ja komponenttiongelmat, hintojen muutosten vaikutukset, maksuvälityksen ja sopimusten ongelmat.

Kohderyhmänä ovat Kymenlaakson yritykset.

Selvityksen pohjalta yrityksille annetaan tarvittavaa neuvonta- ja tukipalvelua osana elinkeinoyhtiöiden yrityspalveluja sekä ohjataan yrityksiä muihin soveltuviin palveluihin.