SELL - South-East Leveraging Livelihood

South-East Leveraging Livelihood -projektilla luodaan käytännön edellytyksiä Kymenlaakso ohjelman 2014–2017, Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelman 2013–2017 ja Kaakon suunta – Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan 2040 tavoitteiden toteuttamiseksi. Projektilla selvitetään alueen strategisesti merkittävät kehittämistarpeet ja investointipotentiaalit sekä edistetään näiden kohteiden toteutumista parantamalla alueen suunnitelmallista valmiutta. Keskiössä ovat kestävyys, ekotehokkuus ja vähähiilisyys siten, että alueen kehittämiskohteita ja investointimahdollisuuksia tarkastellaan seudullisen tason kokonaisuutena sovittaen toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla toisiinsa ja osoittaen eri toiminnoille parhaiten soveltuvia sijainteja.