Resurssiviisaat matkailuyritykset

Hankkeen tarkoitus on edistää Kotka-Hamina-alueen kehittymistä kohti vastuullisempaa matkakohdetta tukemalla matkailuyrityksiä kestävään ja hiiliviisaaseen liiketoimintaan ja parantamalla sitä kautta niiden kilpailukykyä.

Hankkeen tavoitteita ovat yritysten ymmärryksen lisääminen hiilijalanjäljen seurannasta ja osaaminen sen pienentämisestä, yritysten kilpailukyvyn parantaminen tukemalla niitä päästövähennyksiin ja kestävän liiketoiminnan edistämiseen, vastuullisen matkailutoiminnan ja -palveluiden lisääminen yritys- ja aluetasolla, kestävän matkailun sertifikaattien ja Sustainable Travel Finland -merkkien saaminen alueen yrityksille sekä Kotka-Hamina-alueen imagon vieminen kohti vastuullista tapahtuma- ja matkakohdetta.

Kohderyhmänä ovat matkailu- ja palvelualan pk- ja mikroyritykset sekä alueen muut matkailutoimijat.

Hankkeen tarjoamat palvelut yrityksille:

  • Tuki kestävän matkailun sertifikaatin hankinnassa ja Sustainable Travel Finland -ohjelman suorittamisessa
  • Koulutukset hiilijalanjälkilaskentaan ja tuki laskurin käyttöönotossa
  • Koulutus ja tuki vastuullisuusviestinnässä

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.