RELAX - Kaakko135°

RELAX – Kaakko135° –hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida verkoston toimintamalli ja luoda puitteet uusien innovatiivisten palvelukonseptin luomiseksi seudulla toimivien liikunta- ja hyvinvointialan yritysten välille ja aikaansaada uudenlaisia toimialoja yhdistäviä liiketoimintamalleja, synnyttää kommunikaation menetelmät sekä verkoston jäsenten välille että sidosryhmiin. Projektin toimenpiteisiin kuuluvat eri toimijoiden vastuiden ja ansaintalogiikoiden selvittäminen, erilaisten verkostotoiminnan työkalujen kehittäminen mm. koulutukset välineet viestintään toimijoiden välille. Projektin tuloksena syntyy verkoston pilottimalli ja projektin aikana selvitetään, kuinka verkosto jatkaa toimintaansa projektin jälkeen.